REKRUTACJA OHP 2021/2022

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczyna rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania na nowy rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy osoby, które mają problemy z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłaszać mogą się także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.

OHP umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) i z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkołach branżowych I stopnia oraz w szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Po konsultacjach z naszymi doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. Listę i charakterystykę zawodów w naszych jednostkach OHP znajdziesz tutaj: https://dokariery.pl/oferta-zawodow

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych nowych warsztatach produkcyjno-szkoleniowych w 13-1 OSiW w Starachowicach oraz 13-2 OSiW w Jędrzejowie lub u pracodawców  na podstawie porozumień oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami OHP (13-1 w Skarżysku-Kamiennej, 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, 13-5 Hufiec Pracy w Końskich, 13-2 OSiW w Jędrzejowie i 13-3 OSiW w Pińczowie).

W ośrodku szkolenia i wychowania w Starachowicach, Jędrzejowie i Pińczowie czekają na młodzież miejsca w internatach, bezpłatne wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W każdej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne.

Młodzież może uczestniczyć w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne.

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne: http://www.swietokrzyska.ohp.pl/warunki-uczestnictwa-w-ohp/

Skontaktuj się z nami!

Zespół Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego w ŚWK OHP w Kielcach, tel. 41 200 17 55.

Więcej informacji na stronie dokariery.pl