13-1 Hufiec Pracy

13-1 Hufiec Pracy
Komendant Hufca – Ireneusz Kasprzyk
ul. Rejowska 99/105
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax: (41) 252 52 82
e-mail: skarzysko.hp@swietokrzyska.ohp.pl

 

Uczestnicy w wieku 15 – 18 lat kształcą się w szkołach publicznych: Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej i Zespole Szkół zawodowych im. KOP w Szydłowcu.

Uczestnicy objęci są opieką wychowawców. Mają możliwość uczestniczenia w programach ogólnopolskich, wojewódzkich i autorskich kadry Hufca. Mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań, brać udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych. Uczestniczą w życiu i w ważnych wydarzeniach w środowisku lokalnym.

Ze względu na wychowanie w duchu patriotyzmu biorą udział w uroczystościach rocznicowych.

Możliwość udziału w praktykach zagranicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Przygotowanie do rynku pracy: uczestnicy Hufca uczestniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym MCK.

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I stopnia.

 

 

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz
✂ fryzjer
🔧 mechanik pojazdów samochodowych
🔧 operator obrabiarek skrawających
🛒 sprzedawca
🍰 cukiernik
📐 stolarz
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych
🔧 monter sieci i instalacji sanitarnych
 🔌 elektromechanik

.

Koła zainteresowań działające w placówce

  • plastyczne
  • artystyczne