Oferty pracy za granicą

Doradca EURES:
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
ul. Zagnańska 84
25- 528 Kielce
tel.: (41) 277 36 60

Obywatele polscy, w tym młodzież zainteresowana pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii, mogą skorzystać z pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, prowadzonej przez Wojewódzkie Komendy OHP i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.

Zagraniczne oferty pracy EURES można znaleźć:

  • na portalu EURES www.eures.europa.eu, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane przez partnerów EURES państw członkowskich. Oferty, w których pracodawcy zagraniczni są szczególnie zainteresowani rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich są specjalnie oznaczone. Oferty na portalu EURES publikowane są w językach narodowych przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski.
    Aktualne oferty znajdziesz (tutaj).
  • w centralnej bazie ofert pracy na wortalu publicznych służb zatrudnienia https://psz.praca.gov.pl/-/926922-centralna-baza-ofert-pracy-cbop-, gdzie publikowane są m.in. zagraniczne oferty pracy obsługiwane przez wojewódzkie urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy, w których pracodawcy zagraniczni zadeklarowali szczególne zainteresowanie rekrutacją obywateli z Polski.
    Aktualne oferty w języku polskim znajdziesz w zakładce Oferty pracy, staże i praktyki zawodowe / Rodzaj propozycji (oferta pracy) / Miejsce pracy (zagranica).
  • na stronie internetowej: www.mbp.ohp.pl
    Aktualne oferty pracy znajdziesz (tutaj)