Moje kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Projekty regionalne z PO KL – 2014 rok

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP złożyła:

 • W grudniu 2013 roku złożono do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Moje kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” z działania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
  Projekt zakładał wsparcie dla 20 osób z powiatu kieleckiego z bloku doradczo-psychologicznego, szkoleniowego oraz staży zawodowych u pracodawców.
  Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym.
  Nie otrzymał rekomendacji do realizacji z powodu braków środków finansowych

W październiku 2014 roku pojawiła się możliwość dofinansowania dodatkowych projektów i projekt pn. „Moje kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” z działania 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” został rekomendowany do dofinansowania

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach
rozpoczyna nabór do bezpłatnego projektu „Moje kwalifikacje – szansą na lepszą przyszłość”
 dofinansowanego przez ŚBRR w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt „Moje kwalifikacje – szansą na lepszą przyszłość” – 20 osób
Nabór młodzieży do 30.11.2014 roku
Okres realizacji projektu : 01.11.2014 r. – 30.06.2015 r.
Miejsce realizacji: ŚWK OHP Kielce

Grupa docelowa:
Młodzież w wieku 18- 25 lat

 • długotrwale bezrobotna ( powyżej 1 roku)
 • z powiatu kieleckiego – 20 osób w tym: 11 kobiet – 9 mężczyzn
 • zarejestowanych w PUP – 12 osób (7 kobiet – 5 mężczyzn)
 • niezarejestrowanych – 8 osób (4 kobiet – 4 mężczyzn)

efektem wsparcia będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych do końca czerwca 2015 roku

Typy działań:

 • poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) – 20h – XI-XII 2014
 • wsparcie psychologiczne – 12h – XI-XII 2014
 • kursy umiejętności zawodowych ( ok. 200 h)+ stypendium (844 PLN) w zawodach:
  • nowoczesne techniki sprzedaży połączone z prawem jazdy kat.B
  • kelner-barman z organizacją imprez okolicznosciowych i wesel
  • magazynier z obsługa wózka widłowego
  • dekarz I i II stopnia
 • staż u npracodawcy – 4 m-ce (najniższa krajowa – 1 680 PLN) – III-VI 2015
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu (zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych, poczęstunek)

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ŚWK OHP

 

 • ŚWK OHP Kielce – sekretariat – tel. (41) 200-17-50
 • Zespół ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej tel. (41) 200-17-68