Akcja aktywizacja – YEI

 

==31 sierpnia 2017 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Realizacja – czerwiec 2016 do sierpień 2017

Młodzież w wieku 15 – 24 lata
Grupa docelowa – 80 osób
w tym 9 osób niepełnosprawnych, 8 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, 42 bierne zawodowo

I grupa A – 20 uczestników
młodzież w wieku 15-16 lat – zaniedbująca obowiązek szkolny, zagrożona wykluczeniem społecznym

  • 13-5 HP Końskie – 10 osób
  • 13-7 HP Pińczów – 10 osób

Zrealizowała zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, podstawowy kurs komputerowy, kurs językowy, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Zakończyła udział w projekcie z dniem 31.12.2016 rok

I grupa B – 10 uczestników
młodzież w wieku 16-17 lat – zaniedbująca obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym, problemem z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się

  • 13-3 HP Kielce – 10 uczestników

Zrealizowała zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem

Realizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 900 godzin, które zakończą się egzaminem zewnętrznym, kurs komputerowy ECDL, Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

II grupa – 50 uczestników 
młodzież w wieku 18- 24 lata – pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy

  • OSiW Starachowice – 20 uczestników – 2 grupy
  • 13-1 HP Skarżysko-Kamienna – 20 uczestników – 2 grupy
  • 13-3 HP Kielce – 10 uczestników

Zrealizowała zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem oraz indywidualne plany działań

Realizuje Kursy Zawodowe – 150 godzin, kurs komputerowy ECDL, 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców, kurs prawa jazdy, kurs przedsiębiorczości, otrzymają refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Wsparcie dodatkowe dla wszystkich – gorący posiłek, dofinansowanie kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie zdrowotne i NW

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc czerwiec 2016

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc sierpień/wrzesień 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik/listopad 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik/listopad 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc listopad 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc listopad 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc listopad 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc grudzień 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń/luty 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc styczeń/luty 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc luty 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc luty 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc marzec 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc marzec 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc marzec 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc marzec 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc marzec 2017 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc kwiecień 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc maj 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc czerwiec 2017 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc lipiec 2017 Skarżysko-Kamienna