Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski

Do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla 13-7 HP Pińczów złożono wniosek o akredytację bazy.

W dniu 20 października 2014 roku Hufiec Pracy w Pińczowie uzyskał status Organizacji Przyjmującej Wolontariatu Europejskiego. Akredytacja została przyznana na okres 3-ch lat.

Projekt dotyczący wolontariatu zostanie złożony na konkurs do końca stycznia 2015 roku