Z-ca Komendanta Wojewódzkiego

Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Sabat
Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Jacek Sabat

Jacek Sabat