PROJEKT: ,,MŁODZIEŻ PONAD GRANICAMI-SPOTKANIE POLSKO UKRAIŃSKIE”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Realizacja projektu:  01.08.2023 – 29.10.2023

Realizacja działań w projekcie: 22.09.2023 – 29.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Jędrzejów.

Numer umowy: UKR/2023/U/0053

Uczestnicy projektu to młodzież narodowości polskiej i ukraińskiej – 24 osoby (12 z Polski i 12 z Ukrainy) i 4 opiekunów.

Ze strony polskiej to młodzież w wieku 15-20 lat z 13-2 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie,  ze strony ukraińskiej to uczniowie Dzierżawnego Agrarnego Collegu w Buczaczu z siedzibą w Trybuchowcu w wieku 15-20 lat, odbywający naukę z przedmiotów technicznych, mający zainteresowanie sportem i ekologią.

Tematyka projektu to: odkrywanie wspólnej pasji do zdrowego stylu życia, sportu oraz dbania o środowisko naturalne, szukanie podobieństw między Polską a Ukrainą by lepiej się poznać, warsztaty praktyczne, sportowe, rozgrywki, zajęcia edukacyjne, wycieczki edukacyjne:  Poznajemy przyrodę Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych- Tokarnia – Chęciny – Kielce.

Cele projektu:

– poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej

– poznawanie środowiska naturalnego i walorów przyrody, które mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie

– popularyzacja sportu wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej

– budowanie dobrosąsiedzkich relacji przez młodzież polską i ukraińską

– budowanie wspólnej przyszłości opartej na poszanowaniu przyrody wpływających na zmiany klimatyczne.

– promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej, poprzez sport, ekologię, zdrowe odżywianie się

– zapoznanie uczestników projektu z metodami i sposobami dbania o  środowisko w życiu codziennym

– pokazanie dobrych wzorców pod postacią znanych sportowców z Polski i Ukrainy,

– prezentacja narodowych sportów obydwu krajów

– ukazanie korzyści uprawiania sportu

– pokazanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu po okresie pandemii COVID 19

– prowadzenie dialogu międzykulturowego i między etnicznego poprzez wspólne spotkanie integracyjne

– likwidacja stereotypów i uprzedzeń społecznych w postrzeganiu siebie nawzajem poprzez udział młodych ludzi we wspólnych warsztatach integrujących i promujących obydwa kraje, – odkrywanie wspólnych korzeni

– poznanie przez uczestników projektu wartości przyrody regionalnej – wyjście na szlak turystyczny

– integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży – tworzenie trwałych, przyjaznych relacji dobrosąsiedzkich, opartych na otwartości

– zaangażowanie polskiej i ukraińskiej młodzieży z mniejszymi szansami w działania projektowe

– zdobycie przez młodzież  polską i ukraińską nowych doświadczeń

– nawiązywanie przyjaźni między uczestnikami projektu – rozwój kompetencji językowych,  indywidualnych, interpersonalnych.

W ramach projektu zaplanowano:

– wykonanie i prezentacje stoisk promujących sport narodowe Polski i Ukrainy

– zajęcia integracyjne, gry i zabawy na poznawanie swoich mocnych i słabych stron

– warsztaty garncarstwa w Tokarni w ramach poznawania Świętokrzyskiego Parku Krajobrazowego

– wykonywanie wspólnych fotografii i albumu z działań projektowych

– zwiedzanie najciekawszych obiektów Jędrzejowa – spacer po mieście

– zajęcia na siłowni, fitness

– konkurs wiedzy na temat sportów narodowych obydwu krajów

– konkurs na temat ekologii, ochrony środowiska i przyrody

–  warsztaty plastyczne w ramach których zostaną wykonane 2 prace z wykorzystaniem surowców wtórnych pod nazwą ,,Dajmy odpadom drugie życie”

– debata  pod nazwą: ,,Zdrowe  sałatki polskie, kontra zdrowe sałatki ukraińskie”

– przygotowanie przepisów na sałatki polskie i ukraińskie

– spotkanie z dietetykiem

– warsztaty zdrowego żywienia – sporządzanie jednodniowego jadłospisu

– rajd pieszy uczestników projektu szlakiem Rezerwatu Florystycznego Gaj

–  warsztaty ekologiczne ,,Jak chronić naszą planetę”

– wykonanie prac plastycznych ,,Złota polska jesień”

– warsztaty florystyczne

– warsztaty kulinarne – wspólne przygotowywanie zdrowych sałatek i przekąsek charakterystycznych dla Polski i Ukrainy

– mecz piłki nożnej – Polska – Ukraina

– warsztaty taneczne

 – odpowiedzi na pytania otwarte na plakatach związane z realizacją projektu

– wspólne wykonanie plakatu pod nazwą: ,,Łączy nas marzenie o pokoju na Ukrainie”

– spotkanie podsumowujące działania. Śpiewanie piosenek po polsku i ukraińsku.

 

SPRAWDŹ AKTUALNOŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU