Poszerzamy wiedzę i horyzonty – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii

 

Projekt;
Poszerzamy wiedzę i horyzonty – praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii” realizowany z Erasmus + w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Praktyki Zawodowe.

Realizacja projektu: 31.12.2015 – 30.12.2016

Główne cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników 13-3 Hufca Pracy w Kielcach i 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku – Kamiennej.
 • promowanie mobilności oraz połączenia świata edukacji i świata pracy
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • poznanie przez uczestników projektu specyfiki pracy w europejskich przedsiębiorstwach
 • doskonalenie nauki języka obcego, w tym słownictwa specjalistycznego
 • rozwijanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych
 • podwyższanie motywacji uczestników projektu do dalszej nauki

Partner projektu – instytucja pośrednicząca:
Polaris EU Enterprise Limited Stafford – Wielka Brytania

Wyjazdy na praktyki:
Stafford – Wielka Brytania – grupa – 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej – 29.02.2016 – 18.03.2016 Stafford – Wielka Brytania – grupa – 13-3 HP w Kielcach – 06.06.2016 – 24.06.2016

Oczekiwane rezultaty:

 • zdobycie zupełnie nowych doświadczeń, umiejętności i kompetencji zarówno życiowych jak i zawodowych
 • poznanie organizacji pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych za granicą,
 • poznanie oczekiwań i wymagań zagranicznych pracodawców
 • poznanie profesjonalnego wyposażenia zakładów fryzjerskich
 • poznanie wyposażenia i funkcjonowania zakładów gastronomicznych, procedur sporządzania potraw narodowych (Wielka Brytania)
 • nabycie kompetencji zawodowych
 • nabycie kompetencji społecznych poznając kulturę, historię i obyczaje poprzez bezpośrednie obcowanie z mieszkańcami danych krajów
 • rozwój umiejętności językowych poprzez codzienne konwersacje w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w czasie wolnym od zajęć.

Odbycie zagranicznego stażu zawodowego przez naszych uczestników jest ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły. Dzięki zyskanej wiedzy i dokumentom potwierdzającym umiejętności wzrosną ich możliwości zatrudnienia zarówno na europejskim jak i lokalnym rynku pracy.