Obudź swój potencjał – YEI


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Realizacja – maj 2016 do kwiecień 2017

Młodzież w wieku 18 – 24 lata
Grupa docelowa – 80 osób
w tym 9 osób niepełnosprawnych, 12 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym 10 osób długotrwale bezrobotnych, 68 bierne zawodowo

Grupa docelowa:
młodzież w wieku 18- 24 lata pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy

  • 20 uczestników – MCK Busko-Zdrój – 2 grupy
  • 20 uczestników – MCK Staszów – 2 grupy
  • 20 uczestników – MCK Ostrowiec Świętokrzyski – 2 grupy
  • 20 uczestników – MBP Kielce – 2 grupy

Ogółem: 48 mężczyzn + 32 kobiety

Grupy zrealizowały zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, indywidualny plan działania, warsztaty ze stylistą, Kursy Zawodowe 150 godzin, kurs komputerowy ECDL, kurs komputerowy podstawowy, kurs prawa jazdy kat B, kurs przedsiębiorczości

Realizacja od stycznia 2017 3 miesięcznych staży zawodowych u pracodawcy, badania lekarskie

Wsparcie dodatkowe – gorący posiłek, dofinansowanie kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenie zdrowotne i NW

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc czerwiec

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc lipiec

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc sierpień

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc wrzesień

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc październik

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc listopad

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc grudzień

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiące styczeń-kwiecień