Projekt partnerski „Ekstein – kamień węgielny” w Starachowicach

W dniach 16-21.05.2011 odbyło się drugie spotkanie partnerów z Niemiec, Francji i Polski w ramach projektu partnerskiego programu Leonardo da Vinci.

Spotkanie rozpoczęło się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, gdzie uczestnicy projektu spotkali się ze Starostą Panem Andrzejem Matynią oraz członkami zarządu ds. szkolnictwa zawodowego Panią Jadwiga Maciejczak i Panem Cezarym Berakiem.

Tym razem projekt był realizowany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Partnerzy z Francji (Mission LOCALE) i Niemiec (LAK) oraz Ewangelische Akademii Loccum poznali cele i zadania Ochotniczych Hufców Pracy i strukturę Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Temat ten przedstawiła Pani Renata Wicha – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP.

Pani Lucyna Brelska – kierownik ds. programów unijnych w ŚWK OHP zapoznała partnerów projektu z programami unijnymi realizowanymi na rzecz młodzieży. Odbyły się również spotkania z młodzieżą – uczestnikami praktyk zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci. Młodzież opowiedziała o zdobytych umiejętnościach i korzyściach z tego typu praktyk. Partnerzy zapoznali się również z pracą opiekuńczo – wychowawczą, którą przedstawiła Kierownik Ośrodka Pani Lucyna Prokop. W środę tj.18.05 odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Dyrektor Szkoły Pan Mariusz Majewski przedstawił kierunki szkolenia zawodowego w Starachowicach. Partnerzy mogli również uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Kolejne dwa dni projektu były realizowane w Krakowie. Odbyły się tam warsztaty z trenerem – psychologiem nt. cech osobowości uczestnika praktyki zagranicznej jako ważnego elementu rekrutacji. Realizowany projekt ma również wymiar międzykulturowy i międzyreligijny, w związku z czym partnerzy uczestniczyli w warsztatach nt. kultury żydowskiej oraz zwiedzili synagogę. Zajęcia prowadzone były przez Stowarzyszenie Żydowskie Czulent. Uczestnicy projektu mieli również okazję poznać zarys historii naszego kraju w czasie zwiedzania dawnej stolicy Polski – Krakowa. Drugie spotkanie partnerskie zakończyło się podsumowaniem dotychczasowej pracy oraz ustaleniem planów na następne spotkanie u francuskiego partnera.

 

Fot. 1. Uczestnicy projektu przed Synagogą Żydowską

 

Fot. 2. Warsztaty na temat cech osobowości

 

Fot. 3. Warsztaty na temat cech osobowości

 

Fot. 4. Zwiedzanie Wawelu

 

Fot. 5. Uczestnicy projektu w OSiW z Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Panią Renatą Wichą oraz z Kierownikiem ds. Projektów Panią Lucyną Brelską

 

Fot. 6. Spotkanie uczestników projektu

 

Fot. 7. Warsztaty na temat kultury żydowskiej

 

Autor tekstu: Lucyna Prokop

Autor zdjęć: Ela Kordecka