„Ginące zawody” 2018 r.

W ramach szkoleń „Ginące Zawody” ŚWK OHP przeszkoliła młodzież w wieku 18-25 lat w następujących zawodach;

 • Piekarz – 5 osób
 • Cukiernik – 24 osoby
 • Cukiernik z uprawnieniami czeladnika – 1 osoba
 • Wędliniarz metodą tradycyjną – 4 osoby
 • Stolarz – 1 osoba
 • Dekarz – 1 osoba
 • Kucharz – 1 osoba

Ogółem pokrewny zawód zdobyło 37 osób.

 

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na rzecz młodzieży w wieku 18 – 25 lat.

⇒Kursy z zakresu zawodów ginących realizowane w ECKiW w Roskoszy. Prezentacja zawodów

Realizacja – marzec 2018 do października 2018 w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy na nowo wybudowanej bazie warsztatowej OHP Wioski Zawodów Ginących.

Planowane terminy turnusów szkoleniowych:

W województwie świętokrzyskim nabór prowadzimy dla co najmniej 15 uczestników.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:
– w wieku 18 – 25 lat,
– bezrobotne, poszukujące pracy,
– uczące się, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje, w tym absolwenci OHP,
– uczestnicy OHP (udział wziąć mogą osoby, które zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie podstawowym do końca czerwca 2018 r.). Będą one uczestniczyć w turnusach organizowanych po zakończeniu nauki.

 • Szkolenia trwać będą średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni w tym 11 dni szkoleniowych i jeden wolny – niedziela.
 • Uczestnicy szkoleń pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały okres szkolenia, łącznie z dniem wolnym.
 • Każde szkolenie zakończy się egzaminem w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej sprawdzającym nabyte umiejętności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniem wolnym od nauki – niedzielą.
 • Szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu na warsztatach posiadających niezbędne i unikatowe wyposażenie w kontekście zawodów ginących jak również ich odniesienia do wykorzystania współcześnie.
 • Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
 • Uczestnicy będą mieli zapewniony transport lub dofinansowanie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej po zakończeniu kursu do 250,00 zł na osobę na podstawie przedstawionych biletów.
 • Osobom, które przyjadą wieczorem w przeddzień rozpoczęcia szkolenia będzie przysługiwała kolacja i nocleg.
 • Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wystawione przez KG OHP oraz w przypadku zdania egzaminu sprawdzającego certyfikat poświadczający jego zdanie na druku MEN.
 • Szkolenia będą wzbogacone o moduł doradztwa zawodowego, średnio po 3 godziny na grupę.
 • Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają instruktaż z zakresu BHP przeprowadzony przez pracownika ECKiW w Roskoszy.
 • Uczestnicy szkoleń są zobowiązani wziąć ze sobą obowiązkowo dowód osobisty, świadectwo ostatniej ukończonej szkoły, ewentualnie klasy oraz w miarę moż1iwości ubranie ochronne.

Wykaz odzieży ochronnej, którą uczestnicy powinni wziąć z sobą na szkolenie

Asortyment Charakter szkolenia Charakterystyka
Buty robocze z metalowym noskiem Kowal, kamieniarz, brukarz Odzież osobista
Buty robocze Zdun, kołodziej Odzież osobista
Buty robocze gastronomiczne Piekarz, cukiernik, masarz Odzież osobista
Buty robocze gastronomiczne – klapki Piekarz, cukiernik, masarz Odzież osobista

Uczestnik przed zgłoszeniem do udziału w projekcie musi posiadać zawód podstawowy, który uzupełni o szkolenie w ramach ginących zawodów.

Zawody, w których będą szkolić się uczestnicy przedsięwzięcia:
L.p. Zawód podstawowy-wyjściowy do podjęcia szkolenia Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów
1 ślusarz kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2 stolarz renowacja mebli, kołodziej, bednarz
3 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych brukarz, kamieniarz
4 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych zdun
5 kucharz cukiernik, piekarz wg. tradycyjnych receptur
6 krawiec tkacz
7 dekarz strzecharz, gonciarz