WOLONTARIAT EUROPEJSKI

 

26.04.2016 roku złożony został do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Projekt pt. „Wszyscy jesteśmy europejczykami – wolonatriat w Pińczowie” dotyczący wolontariatu na rzecz 13-7 HP Pińczów.

Projekt zakłada przyjazd 2-ch wolontariuszy na rok do Hufca Pracy jako osób wspierających pracę z młodzieżą oraz naukę języka angielskiego poprzez codzienny kontakt. Wolontariusze poznają działania realizowane na rzecz młodzieży w OHP, kulturę, zabytki Pińczowa, Kielce i nasz region