Praktyki Zawodowe

Praktyki Zawodowe

Złożony 17 marca 2014 r. projekt na konkurs w ramach programu Erasmus plus pn.„Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej” został oceniony pozytywnie.10 października 2014 r. projekt przyjęto do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Umowa Finansowej na kwotę 127 848 Euro tj. około 511 392 PLN

Realizacja projektu 10.12.2014 do 09.12.2016

Uczestnicy projektu
młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (64 osoby) uczniowie kształcący się na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: fryzjer, kucharz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Główne cele projektu:

 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych
 • poznanie specyfiki pracy w europejskich firmach
 • doskonalenie języków obcych w tym słownictwa zawodowego
 • wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy
 • promowanie wzrostu świadomości europejskiej
 • rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży

Partnerzy projektu
Instytucje pośredniczące Associazione A Rocca z Włoch, EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI z Hiszpanii, Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob z Portugalii

Oczekiwane rezultaty

 • zdobycie zupełnie nowych doświadczeń, umiejętności i kompetencji zarówno życiowych jak i zawodowych,
 • poznanie organizacji pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych za granicą,
 • poznanie oczekiwań i wymagań zagranicznych pracodawców,
 • poznanie materiałów, maszyn i technologii stosowanych w wybranych krajach w budownictwie,
 • poznanie profesjonalnego wyposażenia zakładów fryzjerskich,
 • poznanie wyposażenia i funkcjonowania zakładów gastronomicznych, procedur sporządzania potraw narodowych oraz obróbkę owoców morza w krajach śródziemnomorskich ( Włochy, Hiszpania),
 • nabycie kompetencji zawodowych,
 • nabycie kompetencji społecznych poznając kulturę, historię i obyczaje poprzez bezpośrednie obcowanie z mieszkańcami danych krajów,
 • rozwój umiejętności językowych poprzez codzienne konwersacje w miejscu zamieszkania, w pracy oraz w czasie wolnym od zajęć.

Odbycie zagranicznego stażu zawodowego przez naszych uczestników będzie ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy po ukończeniu szkoły. Dzięki zyskanej wiedzy i dokumentom potwierdzającym umiejętności wzrosną ich możliwości zatrudnienia zarówno na europejskim jak i lokalnym rynku pracy.