„Ginące zawody” 2017 rok

W ramach szkoleń ginące zawody ŚWK OHP przeszkoliła młodzież w wieku 18-25 lat w następujących zawodach:

 • Piekarz – 10 osób
 • Cukiernik – 33 osoby
 • Wędliniarz metodą tradycyjną – 1 osobę
 • Brukarz-kamieniarz – 5 osób

Ogółem pokrewny zawód zdobyło 49 osób

 

Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na rzecz młodzieży w wieku 18 – 25 lat.

⇒Kursy z zakresu zawodów ginących realizowane w ECKiW w Roskoszy. Prezentacja zawodów

Realizacja – marzec 2017 do października 2017 w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy na nowo wybudowanej bazie warsztatowej OHP Wioski Zawodów Ginących.

Ogółem zorganizowano 10 szkoleń.

Terminy turnusów szkoleniowych: 27.03 – 08.04; 08.05 – 20.05; 22.05 – 03.06, 26.06 – 08.07; 17.07 – 29.07; 31.07 – 12.08; 21.08 – 02.09; 04.09 – 16.09; 18.09 – 30.09; 02.10 – 14.10.

W województwie świętokrzyskim nabór prowadziliśmy dla co najmniej 15 uczestników.

W szkoleniu mogły wziąć udział osoby:
– w wieku 18 – 25 lat,
– bezrobotne, poszukujące pracy,
– uczące się, chcące uzupełnić swoje kwalifikacje, w tym absolwenci OHP,
– uczestnicy OHP (udział wziąć mogą osoby, które zakończą etap edukacji we wskazanym zawodzie podstawowym do końca czerwca 2017 r.). Będą one uczestniczyć w turnusach organizowanych po zakończeniu nauki.

 • Szkolenia trwać będą średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni w tym 11 dni szkoleniowych i jeden wolny – niedziela.
 • Uczestnicy szkoleń pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały okres szkolenia, łącznie z dniem wolnym.
 • Każde szkolenie zakończy się egzaminem w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej sprawdzającym nabyte umiejętności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniem wolnym od nauki – niedzielą.
 • Szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu na warsztatach posiadających niezbędne i unikatowe wyposażenie w kontekście zawodów ginących jak również ich odniesienia do wykorzystania współcześnie.
 • Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęś1iwych wypadków NNW w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.
 • Uczestnicy będą mieli zapewniony transport lub dofinansowanie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej po zakończeniu kursu do 250,00 zł na osobę na podstawie przedstawionych biletów.
 • Osobom, które przyjadą wieczorem w przeddzień rozpoczęcia szkolenia będzie przysługiwała kolacja i nocleg.
 • Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie wystawione przez KG OHP oraz w przypadku zdania egzaminu sprawdzającego certyfikat poświadczający jego zdanie na druku MEN.
 • Szkolenia będą wzbogacone o moduł doradztwa zawodowego, średnio po 3 godziny na grupę.
 • Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają instruktaż z zakresu BHP przeprowadzony przez pracownika ECKiW w Roskoszy.
 • Uczestnicy szkoleń są zobowiązani wziąć ze sobą obowiązkowo dowód osobisty, świadectwo ostatniej ukończonej szkoły, ewentualnie klasy oraz w miarę moż1iwości ubranie ochronne.

Wykaz odzieży ochronnej, którą uczestnicy powinni wziąć z sobą na szkolenie

Asortyment Charakter szkolenia Charakterystyka
Buty robocze z metalowym noskiem Kowal, kamieniarz, brukarz Odzież osobista
Buty robocze Zdun, kołodziej Odzież osobista
Buty robocze gastronomiczne Piekarz, cukiernik, masarz Odzież osobista
Buty robocze gastronomiczne – klapki Piekarz, cukiernik, masarz Odzież osobista

Uczestnik przed zgłoszeniem do udziału w projekcie musi posiadać zawód podstawowy, który uzupełni o szkolenie w ramach ginących zawodów.

Zawody, w których będą szkolić się uczestnicy przedsięwzięcia:
L.p. Zawód podstawowy-wyjściowy do podjęcia szkolenia Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów
1 ślusarz kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne
2 stolarz renowacja mebli, kołodziej, bednarz
3 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych brukarz, kamieniarz
4 murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych zdun
5 kucharz cukiernik, piekarz wg. tradycyjnych receptur
6 krawiec tkacz
7 dekarz strzecharz, gonciarz