„Obudź swój potencjał” – YEI

==31 grudnia 2016 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Realizacja – marzec 2016 do grudzień 2016

Młodzież w wieku 18-24 lata Grupa docelowa – 80 osób w tym 9 osób niepełnosprawnych, 12 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w tym długotrwale bezrobotna (10 osób), 68 bierne zawodowo

Grupa docelowa:
młodzież w wieku 18-24 lata – pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiające wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 • 20 uczestników – MCK Busko-Zdrój – 2 grupy
  tel. (41) 370 82 84 ul.Kościuszki 60
 • 20 uczestników – MCK Staszów – 2 grupy
  tel. (15) 864 20 10 ul. Szkolna 14D
 • 20 uczestników – MCK Ostrowiec Świętokrzyski – 2 grupy
  tel. (41) 265 13 30 ul. Sandomierska 26a
 • 20 uczestników – MBP Kielce – 2 grupy
  tel. (41) 200 17 67 ul. Wrzosowa 44

Ogółem: 48 mężczyzn + 32 kobiet

Ścieżka wsparcia dla grupy wiekowej 18-24 lata:
Zajęcia z doradcą zawodowym , psychologiem, indywidualny plan działania, warsztaty ze stylistą Kursy Zawodowe – około 200 godzin, kurs komputerowy ECDL, kurs komputerowy podstawowy, kurs prawa jazdy, kurs przedsiębiorczości, staż zawodowy u pracodawcy ( 3 miesiące)

Wsparcie dodatkowe – gorący posiłek, dofinansowanie kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenie zdrowotne i NW

SPRAWDŹ AKTUALNOŚCI PROJEKTU

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc czerwiec

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc lipiec

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc sierpień

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc wrzesień

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc październik

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc listopad

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA na miesiąc grudzień