Ginące zawody 2019 r.

Komenda Główna OHP rozpoczyna bezpłatne szkolenia w zakresie tzw. ginących zawodów.

 

== Chętnych prosimy o kontakt z pionem programów europejskich, tel. 41 200-17-58 ==

→ Lista rekrutacyjna do pobrania dla chętnych na szkolenia z możliwością wypełnienia i odesłania (POBIERZ)

 

 • Miejsce szkoleń: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Szkolenia realizowane są w oparciu o zasoby Wioski Zawodów Ginących  w ilości 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i 1 dzień wolny –niedziela).

 • Czas szkoleń: maj- październik 2019 roku
 • Rekrutacja: w szkoleniach udział mogą wziąć:

– osoby z całego kraju, pełnoletnie w wieku 18-25 lat, posiadający wykształcenie w zawodzie pokrewnym,

– uczestnicy i absolwenci OHP posiadający wykształcenie w zawodzie pokrewnym lub  będący w trakcie zdobywania tego wykształcenia,

 – osoby bezrobotne poszukujące pracy,

– osoby uczące się w wieku 18-25 lat.

 • Forma kursów:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina.

 

 • Harmonogram kursów:

Uczestnikom zapewnia się:

 • Transport.
 • Wyżywienie i noclegi.
 • Ubezpieczenie.
 • Osoby, które przyjadą wieczorem w przeddzień rozpoczęcia szkolenia otrzymają kolację i nocleg.
 • Instruktaż z zakresu BHP.
 • Doradztwo zawodowe 6h.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat poświadczający zdanie egzaminu sprawdzającego na druku MEN.
 • Dyplom uczestnictwa wystawiony przez KG OHP.

Uczestnik musi wziąć ze sobą:

 • Dowód osobisty.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • W miarę możliwości ubranie ochronne.