Realizacja projektu „Kamień węgielny” – wizyta w Loccum

W dniach 10-14 października 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów z Niemiec, Francji i Polski w ramach projektu „Kamień węgielny” realizowanego z programu Leonardo da Vinci.

W projekcie uczestniczyli: kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach Lucyna Prokop wraz z wychowawcą Elą Kordecką.

Mobilność tym razem była realizowana u partnera z Niemiec w Evangelische Akademie Loccum oraz w Berlinie. Uczestnicy projektu złożyli wizytę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Nienburg, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzenia placówki oraz uczestniczenia w zajęciach katolickiej lekcji religii i ewangelickiej lekcji religii, mogli poznać rzekazywane wartości, cele i treści. Następnie grupa odwiedziła Warsztaty Młodzieżowe w Niedersachsen, w których odbywa się kształcenie i przygotowanie zawodowe młodzieży defaworyzowanej. W trakcie wizyty poznano formy i metody pracy z trudną młodzieżą, zawierające przygotowanie językowe dla emigrantów, zdobycie wiedzy ogólnej i przygotowanie zawodowe.

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy projektu gościli w Organizacji Die Wille w Berlinie. Jest to organizacja, w której działają osoby z różnych grup wyznaniowych, zajmujące się od 10 lat kształceniem zawodowym, przygotowaniem językowym dla emigrantów oraz rozwiązywaniem problemów młodzieży trudnej. Instytucja Koncentruje się na pracy z młodzieżą pochodzącą z rodzin obciążonych dziedzicznie bezrobociem, a także młodzieżą pochodzącą z grup szkolnych zagrożonych demoralizacją. Ciekawym punktem kulturowym programu było zwiedzanie Muzeum Judaizmu w Berlinie, byłego Klasztoru Cystersów w Loccum oraz Muzeum Motoryzacji w Wolfsburgu, gdzie była możliwość rozmowy z dr Michaelem Priesem na temat kreatywnych sposobów kształcenia zawodowego.

W trakcie wizyty odbywały się sesje robocze i nieformalne rozmowy partnerów dotyczące międzyreligijnych i międzykulturowych determinantów całościowego kształcenia młodzieży odbywającej zawodowe praktyki zagraniczne. Każda kolejna wizyta to zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń, poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

Fot. 1. Wizyta w Szkole Zawodowej, udział w lekcji religii

 

Fot. 2. Zwiedzanie Klasztoru Cystersów

 

Fot. 3. W Muzeum Motoryzacji w Wolsburgu

 

Fot. 4. Spacer nocą po Berlinie

 

Fot. 5. W Muzeum Judaizmu w Berlinie

 

Fot. 6. Wizyta w Organizacji Die Wille

 

Autor tekstu i zdjęć: Ela Kordecka