13-3 Hufiec Pracy

13-3 Hufiec Pracy

Komendant Hufca: Jacek Klamka

tel. kom.:  451 050 637

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach

ul. Kościuszki 11

25-310 Kielce

e-mail: kielce.hp@swietokrzyska.ohp.pl

tel. (41) 263 37 37

 

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach jest jednostką organizacyjną Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, wspierającą młodzież w wieku 15 – 18 lat z miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Nadrzędnym celem naszej działalności jest umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zdobycie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie wykształcenia. Nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.

Istnieje możliwość praktyk zagranicznych zawodowych w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do zawodu, VII i VIII klasa.

Kształcimy w zawodach:

zawód szkoła podstawowa szkoła branżowa
I stopnia
🍛 kucharz
✂ fryzjer
🚗 mechanik pojazdów samochodowych
🔌 elektromechanik pojazdów samochodowych
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
🛒 sprzedawca
🍰 cukiernik
🖌 lakiernik
🚗 kierowca-mechanik
🥖 piekarz
🍴 kelner
Murarz – tynkarz

 

Koła zainteresowań działające w placówce

  • plastyczne
  • sportowe
  • strzeleckie
  • fotograficzne
  • pierwszej pomocy/ sanitarne
  • teatralne