Realizacja projektu „Kamień węgielny”

W Lourdes, we Francji odbyło się w dniach 10-16.06.2012 spotkanie partnerów z Niemiec, Francji i Polski. Była to ostatnia mobilność realizowana w ramach projektu Leonardo da Vinci „Kamień węgielny”. Projekt realizowany jest od 01.08.2010-31.07.2012. W projekcie ze strony polskiej uczestniczyli: kierownik programów unijnych Lucyna Brelska, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania Lucyna Prokop i pedagog Ela Kordecka.

W czasie spotkania został przeanalizowany raport końcowy projektu oraz wspólnie opracowany produkt końcowy „Katalog kompetencji socjalnych”. Uczestnicy projektu złożyli wizytę w Mission Lokale w Lourdes, gdzie odbyło się spotkanie z psychologiem , oraz dyrektorem i doradcą zawodowym do spraw poszukiwania pracy dla młodzieży z problemami edukacyjnymi. Spotkanie dotyczyło także problemu zatrudnienia młodzieży w obszarze górskim, oraz ich możliwości kształcenia zawodowego. W projekcie zawarte są aspekty religijne, dlatego też delegacja miała możliwość poznać historię objawień Matki Boskiej, która ma decydujący wpływ na rozwój ekonomiczny regionu. Dla Francuzów jest to głównie aspekt ekonomiczny, jak przedstawił kierownik administracyjny Sanktuarium w Lourdes. Jest to główne miejsce zatrudnienia na zasadzie pracy sezonowej dla mieszkańców tego regionu i źródło utrzymania. Jednym z punktów programu był spacer pielgrzyma pod opieką polskiego księdza pracującego w Sanktuarium.

W trakcie wizyty odbywały się sesje robocze dotyczące międzyreligijnych i międzykulturowych aspektów życia w poszczególnych krajach partnerów projektu. Każda kolejna wizyta zorganizowana w ramach projektu „Kamień węgielny” to zdobycie nowych przydatnych w pracy doświadczeń.

 

Fot. 1. Spotkanie robocze partnerów

 

Fot. 2. Uczestnicy projektu na tle Sanktuarium w Lourdes

 

Autor tekstu i zdjęć: Lucyna Prokop, Ela Kordecka