Moje kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość

 

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Projekt „Moje kwalifikacje – szansą na lepszą przyszłość” dla 20 osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.11.2014 r. – 30.06.2015 r.
Miejsce realizacji: ŚWK OHP Kielce
Nabór młodzieży do 30.11.2014 roku

Grupa docelowa:
Młodzież w wieku 18- 25 lat

 • długotrwale bezrobotna (powyżej 1 roku)
 • z powiatu kieleckiego – 20 osób w tym: 11 kobiet – 9 mężczyzn
 • zarejestowanych w PUP – 12 osób (7 kobiet – 5 mężczyzn)
 • niezarejestrowanych – 8 osób (4 kobiet – 4 mężczyzn)

efektem wsparcia będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych do końca czerwca 2015 roku i podjecie prcy przez 20% uczestników

Typy działań:

 • poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) – 20h – XI-XII 2014
 • wsparcie psychologiczne – 12h – XI-XII 2014
 • kursy umiejętności zawodowych (ok. 200 h) + stypendium (844 PLN) w zawodach:
  • nowoczesne techniki sprzedaży połączone z prawem jazdy kat.B
  • kelner-barman z organizacją imprez okolicznosciowych i wesel
  • magazynier z obsługa wózka widłowego
 • staż u npracodawcy – 4 m-ce (netto 1 750 PLN) – III-VI 2015
 • wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu (zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, niezbędnych badań lekarskich, materiałów edukacyjnych, poczęstunek)

Fot. 1. Uczestnicy projektu na kursie barman – kelner

 

Fot. 2. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu

 

Fot. 3. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu

 

Fot. 4. Kadra prowadząca zajęcia z uczestnikami projektu

 

Fot. 5,6. Uczestnicy kursu umiejętności zawodowych: barman-kelner z organizacją przyjęć okolicznościowych i wesel podczas egzaminu teoretycznego i praktycznego

 

Fot. 7. Uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu

 

Fot. 8,9. Gratulacje składane uczestnikom kursu przez Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Panią Renatę Wichę

 

Fot. 10. Uczestnicy z otrzymanymi certyfikatami i materiałami dydaktycznymi

 

Fot. 11. Uczestniczka projektu po kursie umiejętności zawodowych: barman kelner z obsługą imprez okolicznościowych i wesel na stażu w kawiarni/restauracji Bankowa w Kielcach

 

Fot. 12. Uczestniczka projektu po kursie umiejętności zawodowych: barman kelner z obsługą imprez okolicznościowych i wesel na stażu w kawiarni/restauracji Parkowa w Kielcach

 

Fot. 13. Uczestnik projektu po kursie umiejętności zawodowych: magazynier z obsługą wózka widłowego na stażu w przedsiębiorstwie Hydrosolar w Bilczy

 

Fot. 14. Uczestnik projektu po kursie umiejętności zawodowych: magazynier z obsługą wózka widłowego na stażu w przedsiębiorstwie Hydrosolar w Bilczy.