OHP jako realizator usług rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY

==31 czerwca 2014 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1,Działanie 1.3., realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego ogólnopolski projekt pod nazwą „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W ramach projektu, w skali całego kraju powstały instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży: Młodzieżowe Centra Kariery i Punkty Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego. Do zadań tworzonych instytucji należy prowadzenie możliwie jak najszerzej rozumianej działalności w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych dla młodzieży zarówno uczącej się jak i bezrobotnej.

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”, jest w założeniach projektem partnerskim zakładającym współpracę Ochotniczych Hufców Pracy z samorządami terytorialnymi, starostwami i samorządami miast. Zasady współpracy pomiędzy OHP, a samorządami określają odpowiednie porozumienie ustalające formy współpracy oraz zadania stron porozumienia. Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy bieżące utrzymanie projektowych instytucji, w tym kosztów zatrudnienia pracowników, środków technicznych, zasobów metodycznych, mediów oraz drobnych remontów i wyposażenia sprzętowego, natomiast do zadań samorządów należy bezpłatne użyczenie na lat siedem lokalu odpowiedniego do działań projektowych instytucji.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, utworzyła w województwie świętokrzyskim, w ramach projektu, nowe jednostki rynku pracy: Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego, co wraz z już istniejącymi formami pracy OHP pozwoliło stworzyć system komplementarnych, wzajemnie się uzupełniających instytucji rynku pracy zdolnych zaspokoić potrzeby młodzieży z województwa świętokrzyskiego w zakresie usług doradczych, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych oraz szeroko pojętego przygotowania do czynnego i świadomego poruszania się na rynku pracy i sterowania swoim rozwojem.

Od 2009 roku funkcjonują w ramach projektu Młodzieżowe Centra Kariery: w Sandomierzu, Staszowie i Skarżysku-Kamiennej oraz Punkty Pośrednictwa Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Opatowie i Pińczowie.

W 2010 roku zostały utworzone Punkty Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej i we Włoszczowie.

W 2011 powstał Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w 2012 roku uruchomiono Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pińczowie, a w 2013 Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie młodzież, szkoły i placówki oświatowe, instytucje rynku pracy oraz stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz młodzieży. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Młodzieżowych Centrach Kariery , Punktach Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkach Szkolenia Zawodowego (dane teleadresowe w linku na stronie internetowej ŚWK OHP) oraz w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kielcach na ul. Klembowskiego 3, lub pod numerem telefonu 41 345 99 84.

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”

 

Relacje z przebiegu realizacji Projektu

2014-12-18 Fotowoltaika w Ośrodku Szkolenia zawodowego w Opatowie…
2014-09-22 Zajęcia w MCK w Skarżysku-Kamiennej – przedsiębiorczość jako cecha rozwoju osobowości oraz postawa człowieka…
2014-07-14 Zakończenie szkolenia „Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, z modułem ręcznego cięcia tlenowego”…
2014-07-14 Zakończenie szkolenia „Operator suwnic sterowanych z kabiny IS”…
2014-07-04 Zakończenie szkolenia „Operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III”…
2014-06-11 Trzeba dobrze gospodarować swoim czasem…
2014-06-10 Asertywność, czyli jak mówić NIE …
2014-06-10 O własnej działalności we włoszczowskim PPP…
2014-06-09 Warsztaty w MCK w Skarżysku-Kamiennej – Podstawy komunikacji interpersonalnej …
2014-06-09 Warsztaty w pińczowskim PPP…
2014-06-06 Zakończenie kursu w OSZ Chęciny…
2014-06-06 Warsztaty w PPP we Włoszczowie…
2014-05-28 Warsztaty z doradztwa dla osób niepełnosprawnych w Staszowie…
2014-05-27 O możliwościach lokalnego runku pracy we Włoszczowie…
2014-05-26 Giełda Pracy w PPP Kazimierza Wielka…
2014-05-23 Targi Edukacji i Pracy we Włoszczowie…
2014-05-22 Warsztaty dla nauczycieli w Sandomierzu…
2014-05-20 Vademecum kariery w MCK Sandomierz…
2014-05-19 Rozpoczęcie szkolenia spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) z modułem ręcznego cięcia tlenowego w OSZ w Opatowie…
2014-05-16 O rozmowie kwalifikacyjnej w PPP Kazimierza Wielka…
2014-05-15 Rozmowa kwalifikacyjna czy to trudne ?…
2014-05-14 Dni Otwarte w MCK Sandomierz…
2014-05-14 Targi Pracy i Edukacji w Pińczowie…
2014-05-12 Rozpoczęcie kursu w OSZ Chęciny…
2014-05-12 Rozpoczęcie szkolenia zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim…
2014-05-09 Spotkanie organizacyjne przed szkoleniem operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III w Opatowie…
2014-05-08 Być przedsiębiorcą – własna działalność gospodarcza …
2014-05-07 Moje kwalifikacje…
2014-05-07 Aktywne formy poszukiwania pracy. Dokumenty aplikacyjne…
2014-05-07 PPP i OSZ na Dniu Otwartym w 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie…
2014-04-25 Suwnice w damskich rękach…
2014-04-25 Zakończenie kursu „Operator koparko – ładowarki kl. III”…
2014-04-25 WARSZTATY W PPP OHP PIŃCZÓW…
2014-04-24 Szukamy pracy aktywnie…
2014-04-24 Warsztaty w pińczowskim PPP…
2014-04-11 Warsztaty w kazimierskim PPP…
2014-04-10 Kim zostanę? Poznanie siebie w świetle wyboru zawodu…
2014-04-10 Czy warto podjąć krótkoterminową pracę ?…
2014-04-09 Sztuka planowania kariery…
2014-04-08 Zakończenie szkolenia operator żurawi przenośnych…
2014-04-08 Planowanie Kariery – Kluczem do Sukcesu…
2014-04-08 Zakończenie szkoleń Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie…
2014-04-07 Warsztaty w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Skarżysku-Kamiennej…
2014-04-04 Podsumowanie w projektu w Ostrowcu Świętokrzyskim…
2014-04-04 Zakończenie szkolenia operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III…
2014-04-03 Spotkanie z pracodawcą…
2014-04-03 Jak pokonać stres…
2014-04-02 Vademecum Kariery dla licealistów w MCK Sandomierz…
2014-04-01 Planuję i się nie stresuję…
2014-03-27 Vademecum Kariery dla gimnazjalistów w Sandomierzu…
2014-03-22 O zawodach przyszłości w Pińczowie…
2014-03-20 O zawodach przyszłości w Jędrzejowie…
2014-03-19 Młodzi i przedsiębiorczy…
2014-03-18 Dlaczego warto poznać siebie?…
2014-03-12 Planując swoją przyszłość…
2014-03-10 Giełda Pracy we Włoszczowie…
2014-03-07 O zawodach przyszłości na warsztatach w Kazimierzy Wielkiej…
2014-03-07 O zawodach przyszłości…
2014-03-03 Czy znam siebie – moje uzdolnienia i zainteresowania…
2014-02-28 W jaki sposób wybrać zawód? …
2014-02-28 Pomysł na biznes…
2014-02-27 Stop bezrobociu…
2014-02-26 Vademecum Kariery w MCK Sandomierz…
2014-02-24 Ja i moja przyszłość zawodowa…
2014-02-21 Warsztaty w PPP OHP Pińczów…
2014-02-20 O agresji i przemocy…
2014-02-20 O osobowości i predyspozycjach zawodowych w Jędrzejowie…
2014-02-18 Warsztaty we Włoszczowie…
2014-02-18 Myśląc o przyszłości…
2014-02-06 Giełda pracy szansą na pracę w Ostrowcu Świętokrzyskim…
2014-02-06 Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do osobistego sukcesu…
2014-02-05 Jak motywować się na sukces…
2014-01-31 Warsztaty dla beneficjentów w Pińczowie…
2014-01-30 Pierwsze kroki w karierze zawodowej…
2014-01-30 Nie daj się zaskoczyć i wybierz zawód z przyszłością…
2014-01-29 Dobry start w przyszłość…
2014-01-28 Zawód na miarę współczesnego rynku pracy…
2014-01-24 O mocnych i słabych stronach we włoszczowskim PPP…
2014-01-23 Praca jako wartość…
2014-01-22 Mój potencjał – moje mocne i słabe strony…
2014-01-17 Warsztaty dla gimnazjalistów z Daromina w MCK Sandomierz…
2014-01-14 Promocja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” wśród młodzieży…
2014-01-14 Czas na pierwsze życiowe decyzje…
2014-01-14 Czas na pierwsze życiowe decyzje…
2014-01-09 Zawody przyszłości…
2014-01-09 Przystąp do projektu…
2014-01-08 Krok po kroku do własnej firmy – warsztaty w kazimierskim PPP…