Pośrednictwo pracy

Młodzieżowe Biuro Pracy zajmuje się informowaniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy. Inicjuje kontakt osoby bezrobotnej i poszukującej pracy z pracodawcą. Pomaga młodzieży poszukującej pracy w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającemu ich przygotowaniu zawodowemu, możliwościom i oczekiwaniom.

Pośrednik pracy OHP pozyskuje od pracodawców oferty pracy zarówno stałej jak i krótkoterminowej. Kieruje młodzież, która poszukuje pracy do pracodawców.  Organizuje giełdy i targi pracy.

W Młodzieżowym Biurze Pracy może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15 rok życia na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Usługi z zakresu pośrednictwa i udostępniania ofert pracy są BEZPŁATNE.

Aktualne oferty dostępne są na stronie: www.mbp.ohp.pl

MBP czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:45

Adres:

Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach
Pośrednik pracy – Alina Kwiatkowska
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
tel./fax: (41) 344 75 97
e-mail: mbp.swietokrzyska@ohp.pl