INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA DLA UCZESTNIKÓW OSIW W STARACHOWICACH

Młodzież OSiW w Starachowicach, ucząca się w pierwszych klasach szkół branżowych, z pomocą doradców zawodowych – p. Katarzyny Misiowiec i p. Lidii Żak,  przygotowuje plany działania obejmujące cały etap nauki i praktyk szkolnych. Nadrzędnym celem jest uzyskanie zatrudnienia po skończeniu szkoły. Młodzi ludzie planują także podjęcie nauki w technikum, usamodzielnienie się lub założenie rodziny. Zawsze otrzymują wsparcie ze  strony wychowawców, instruktorów i kierownika Ośrodka. Mogą liczyć na pomoc w  dalszym kształceniu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz w skutecznym wejściu na rynek pracy.

Fot. Uczestnicy indywidualnych porad zawodowych podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania

 

Autor tekstu i zdjęć: Lidia Żak