„Kamień węgielny”. Realizacja programu „Leonardo da Vinci” w Starachowicach

Spotkanie partnerów z Niemiec, Francji i Polski odbyło się w dniach 02.11-06.11. 2011r. w Warszawie i w Starachowicach. Była to ostatnia mobilność projektu „Kamień węgielny” realizowana w Polsce.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach w projekcie reprezentują: Kierownik Lucyna Prokop wraz z pedagogiem Elą Kordecką. W trakcie realizacji projektu jego uczestnicy odwiedzili Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Kąt” w Warszawie. Jest to placówka resocjalizacyjna, z założenia mała, ponieważ tylko taka może zapewnić poczucie bezpieczeństwa i sprawić, że nikt nie będzie czuł się tam anonimowo. Integralną częścią ośrodka są:Liceum Ogólnokształcące, Hostel i Zespół Działań Pozaszkolnych. Szkoła pełni bardzo ważną rolę edukacyjną i społeczną. Dzięki naukowym wymaganiom, młodzież uczy się pokonywać trudności, a dzięki szkolnym sukcesom zyskuje poczucie własnej wartości, które w wyniku wcześniejszych doświadczeń straciła. Cele wychowawcze placówki są bardzo bliskie działaniom opiekuńczo-wychowawczym OHP.

Następnie uczestnicy projektu odwiedzili Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Starachowicach. Placówka ta zajmuje się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo i ruchowo. Dzięki p. dyrektor Elżbiecie Kowalczyk grupa poznała historię placówki, metody pracy z uczniami oraz obejrzała wnętrze budynku. Placówka okazała się bardzo interesującym punktem programu dla partnerów z Francji, gdzie takich instytucji jest bardzo mało i niewiele osób może korzystać z ich pomocy, a okres oczekiwania na miejsce jest bardzo długi. W trakcie wizyty odbywały się sesje robocze i nieformalne rozmowy partnerów dotyczące międzyreligijnych i międzykulturowych determinantów całościowego kształcenia młodzieży odbywającej zawodowe praktyki zagraniczne. Ważnym elementem programu dla naszych gości była możliwość zwiedzenia Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie oraz uczestniczenia w polskim święcie Wszystkich Świętych – jedynego tego typu święta w Europie.

W ramach programu kulturowego zwiedzano Stare Miasto w Warszawie oraz Pałac w Wilanowie. Lekcją historii była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest hołdem dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego była niezapomnianym doświadczeniem dla każdego.

Każda kolejna wizyta w projekcie „Kamień węgielny” to zdobycie nowych, potrzebnych w pracy zawodowej doświadczeń. W niedzielę po wspólnym spotkaniu podsumowującym pracę , pożegnano gości, którzy wyjechali do Warszawy.

 

Fot. 1. Uczestnicy projektu „Kamień węgielny”

 

Fot. 2. Spotkanie w Młodziżowym Ośrodku Socjoterapii

 

Fot. 3. Uczestnicy projektu w Wilanowie

 

Autor tekstu: Ela Kordecka

Autor zdjęć: Lucyna Prokop