Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
tel./fax: (41) 344 75 97

kielce.mciz@swietokrzyska.ohp.pl

Godziny urzędowania: 7.30-15.30

Autobusy miejskie, którymi można do nas dojechać z Kielc:
19, 27, 29, 31

Celem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej jest zwiększenie dostępu do usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży mieszkającej z dala od większych miast, wyposażenie jej w informację, wiedzę i wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych – umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP oferuje młodzieży dostęp do:

 • informacji edukacyjno-zawodowych;
 • multimedialnego programu komputerowego;
 • informacji o rynku pracy;
 • treningów, szkoleń, kursów umiejętności;
 • narzędzi i metod do planowania kariery;
 • informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.

Proponowana tematyka zajęć:

 • Rynek pracy. Metody poszukiwania pracy.
 • Samopoznanie.
 • Badanie preferencji zawodowych.
 • Umiejętności interpersonalne.
 • Asertywność.
 • Dokumenty aplikacyjne.
 • Zasady przygotowania i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasze usługi są kierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat:

 • Młodzież ucząca się w wieku powyżej 15 lat, w tym młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
 • Młodzież poszukująca pracy do 25 roku życia – głównie bezrobotni, ale również studenci, beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 • Inni – rodzice, nauczyciele, byli klienci MCK, którzy ukończyli 25 lat, pedagodzy, pracodawcy poszukujący pracowników, wychowawcy.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej spełnia również znaczącą rolę w dostarczania usług informacji i poradnictwa zawodowego poprzez organizację lub udział w różnego rodzaju targach pracy, edukacji, giełdach zawodów itp. Funkcjonowanie MCIZ wzmacnia i poszerza podstawową pracę OHP w zakresie rozwiązywania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka, w tym zagrożonej marginalizacją społeczną.

Wszystkie usługi doradcze świadczone przez MCIZ są bezpłatne!