Ginące zawody

GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ

Realizacja – od 01.04.2015 – 30.07.2015
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach projekt realizować będzie 8 osób z wolnego naboru na bazie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach – nie zarejestrowani w Urzędzie Pracy z okolic Starachowic i Skarżyska –Kamiennej, Ostrowca posiadający wyjściowe kwalifikacje zawodowe w zawodach: murarz, tynkarz, moner zabudowy robót wykończeniowych zagrożona wykluczeniem społecznym

Zawód – dekarz – strzecharz w OSiW Starachowice
W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • 20 godzinnych grupowych zajęć z doradcą zawodowym,
  • 30 godzinnego kursu przedsiębiorczości,
  • 180 godzinnego kursu zawodowego dekarz
  • 120 godzinnego kursu strzecharz – gonciarz
  • wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Szkolenia zawodowe zostaną zakończone egzaminem czeladniczym.

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu:
W OSiW Starachowice

  • 20.04.2015 – 24.04.2015 – zajęcia grupowe z doradcą zawodowym
  • 27.04.2015 – 30.04.2015 – zajęcia z przedsiębiorczości
  • 04.05.2015 – 03.06.2015 – kurs zawodowy dekarz

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy k. Białej Podlaskiej

  • 13.07.2015 – 31.07.2015 – kurs zawodowy strzecharz-gonciarz

Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 160 młodych osób (56 kobiet i 104 mężczyzn)

Rezultaty projektu: 40% uczestników projektu podejmie zatrudnienie lub założy własną działalność gospodarczą

Fot. 1,2. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym