80 rocznica powstania Armii Krajowej

Młodzież z wychowawcami z OSiW OHP w Starachowicach uczestniczyła 14 lutego 2022 r. w uroczystej mszy świętej w klasztorze cystersów w Wąchocku. Msza w intencji wszystkich żołnierzy AK w 80 rocznicę powstania legendarnej organizacji zbrojnej, została zamówiona przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponurego”, „Nurta”. Ziemia starachowicka i świętokrzyska znana jest z bardzo dużej aktywności oddziałów partyzanckich podczas II wojny światowej, jak również walki z powojennym systemem totalitarnym, narzuconym Polsce przez komunistyczny Związek Radziecki. Po mszy uczestnicy wraz z delegacją OHP złożyli kwiaty i zapalili znicze u stóp krypty ze szczątkami legendarnego dowódcy Jana Piwnika ps. „Ponury”, znajdującej się w krużgankach wąchockiego klasztoru. Uroczystość prowadziła harcmistrz Anna Skibińska, która podkreśliła, że „obecność ludzi, także tych młodych – jest zgodna z marzeniem naszych wojennych bohaterów, aby ich poświęcenie dla ojczyzny nie poszło w zapomnienie”. Pieśni partyzanckie zaśpiewał znany starachowicki bard środowisk partyzanckich Artur Bińka. Wieniec pod kryptą „Ponurego” od władz województwa złożyła wojewoda Agata Wojtyszek, zaś z młodzieżą ośrodka OHP w Starachowicach znicze pamięci dla bohaterskich partyzantów ziemi świętokrzyskiej zapalili wychowawcy: Magdalena Bębenek i Maciej Górski – regularnie współpracujący ze Środowiskiem AK „Ponurego”, „Nurta”.
Cześć i chwała bohaterom.

 

Autor tekstu: Maciej Górski
Autor zdjęć: Magdalena Bębenek
Fot. 1,2,3,4,5 – podczas uroczystości 80 rocznicy powstania AK w Wąchocku