POWIATOWE OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W JĘDRZEJOWIE

            Kierownik 13 – 2 OSiW w Jędrzejowie pani Bożena Kucybała, wychowawca Iwona Chojnacka oraz uczestnicy w dniu 1 marca 2021r. wzięli udział w 11 obchodach  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

.  

W obchodach uczestniczyli również: senator Rzeczpospolitej Krzysztof Słoń,  wicewojewoda Rafał Nowak, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski, starosta jędrzejowski Paweł Faryna, wicestarosta jędrzejowski Maria Barańska, przewodniczący Rady Powiatu Marek Mentel, wiceprzewodniczący Andrzej Wójcik, burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, sekretarz gminy Renata Kawiorska, przewodniczący Rady Miasta Robert Kruk, przedstawiciele policji, straży pożarnej i organizacji społeczno – politycznych dyrekcja, nauczyciele oraz młodzież.

 

Powiatowe uroczystości odbyły się przy  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. generała Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie. Poprowadził je Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel, który podziękował uczestnikom naszego ośrodka za pełnienie warty przy pomniku. Następnie odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po nim głos zabrał dyrektor szkoły pan Paweł Kowalski, który przybliżył zgromadzonym postać majora Stefana Gądzio „Kosa” szefa Armii Krajowej w okręgu Jędrzejów, bohatera wielu akcji, zamordowanego w 1945 r. przez Urząd Bezpieczeństwa.

 

Po części oficjalnej, przy utworze pt. „Żołnierze Wyklęci” delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze upamiętniające Bohaterów Niezłomnych.

 

 

Autor tekstu – Iwona Chojnacka

Autor zdjęć – uczestnik