PRACA SEZONOWA Z EURES

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES – jest jedną z głównych sieci wspierających mobilność pracowników na unijnym rynku pracy, także pracy sezonowej. Taka praca nie ma stałego charakteru, jednak może stanowić dodatkowe źródło dochodu. Jest wykonywana najczęściej w sadownictwie i rolnictwie – przy zbiorze warzyw, owoców, czy kwiatów. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje także w hotelarstwie i gastronomii, zwłaszcza w sezonie turystycznym. Źródłem ofert pracy sezonowej może być też branża budowlana. Popularne są również oferty przy organizacji objazdowych imprez rozrywkowych np. wesołe miasteczka, parki rozrywki. Zapotrzebowanie na pracę sezonową na terenie UE/EFTA występuje w wielu krajach i jest związane z okresowym popytem na określone usługi, potrzeby konsumpcyjne czy też świadczenia w okresie wakacyjnym, w okresie ferii zimowych jak również w okresie świątecznym. Jeśli interesuje Cię taka forma zatrudnienia, zgłoś się do najbliższego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i skorzystaj z usług poradnictwa i informacji zawodowej. Zapraszamy do OHP.

Tekst: Ewelina Lewkowicz