MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

          Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii przypada na 26 czerwca. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany jest także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

                  Obchody tego wydarzenia mają na celu zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i leków w celu odurzania się. Z punktu widzenia zdrowia publicznego, ta problematyka stanowi duże zagrożenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamikę zmian na „scenie narkotykowej” związaną z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony.

                  W związku z uczczeniem tego dnia młodzież sandomierskiego hufca pracy, uczniowie kl. II Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Ekonomicznych, wzięła udział w prelekcji na temat zjawiska narkomanii oraz wykonała piękną gazetkę.

 

Foto. 1-2. Młodzież podczas spotkania w 13-4 HP Sandomierz

Autor tekstu: Monika Kozakiewicz

Autor zdjęć: Magdalena Targowska