Bo pomaganie jest fajnie !!!

                 Pomagać można na wiele sposobów. Praca wolontariusza to jedna z piękniejszych form pomocy. To bezinteresowne działania, za które wolontariusz nie otrzymuje korzyści materialnych. Może jednak wzbogacić się niematerialne – może poznać siebie, rozwinąć zmysł empatii i zdobyć niepowtarzalne kompetencje.

                     Uczestnicy 13-1 Hufca Pracy po raz kolejny dali wspaniały dowód niesienia bezinteresownej pomocy.

                W miesiącu listopadzie młodzież włączyła się w akcję ,,Świąteczna Zbiórka Żywności” dla Stowarzyszenia ,,Praxis” w Skarżysku-Kamiennej. Wolontariusze pod okiem opiekuna zachęcali klientów do zakupu dowolnych produktów spożywczych w celu przekazania je na rzecz dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia. Akcja zakończyła się sukcesem a pozyskane produkty zostały przekazane na ręce pracowników w/w jednostki.

                    Jesteśmy MEGA DUMNI z naszej młodzieży , że z własnej inicjatywy podjęli się tak wspaniałej formy wsparcia potrzebujących.

 

Tekst i zdjęcia: kadra MCK i 13-1 HP