STAŻE ZAWODOWE W BUSKU – ZDROJU NA FINISZU

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Busku – Zdroju dobiega końca realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską, wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży” w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych..

Czas pomiędzy 5 a 18 listopada jest kluczowy tak dla uczestników projektu, jak i dla opiekuna grupy buskiej, bo to właśnie w tym okresie kończą się trzymiesięczne staże u pracodawców. To jest właśnie ta chwila, która pokazuje, czy oczekiwania pokładane w projekcie zostaną spełnione? Czy uczestnicy projektu uzyskają zatrudnienie po ukończeniu stażu? Jest to więc czas wytężonej pracy opiekuna grupy, codziennych spotkań ze stażystami, opiekunami staży i pracodawcami. Zaangażowanie w pracę przynosi owoce. Są nimi twarde efekty w postaci umów o pracę. Ale nie tylko. Jest to również satysfakcja, że dzięki projektowi kilkoro młodych osób z powiatu buskiego, uzyskało nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, którego przed przystąpieniem do projektu w ogóle nie posiadali. Ogromną satysfakcją jest również współpraca z przedsiębiorcami buskimi, u których młodzież odbywa staże. Obserwowanie ich ogromnego zaangażowania we wprowadzanie uczestników projektu w arkana nowego zawodu, wspomagania ich samodzielności, inspirowania ich do aktywności i kreatywności.

Do dnia 14 listopada cztery osoby z grupy zakończyły udział w projekcie. Dwie z tych osób już podpisały umowy o pracę i pozostaną u pracodawców, z którymi byli związani stażem przez ostatnie trzy miesiące. Kolejne dwie umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie.

Trzymamy kciuk za naszych uczestników. Dziękując za udział w projekcie, życzymy, aby osiągali wiele sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Fot. Oficjalne wręczenie zaświadczeń o ukończeniu stażu zawodowego

 

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Ścióg