SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM IM. GEN. W. ANDERSA W OPATOWIE

Dzięki owocnej współpracy z Niepublicznym Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie pośrednik pracy oraz doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery  w  Opatowie     06 września zorganizowały akcję informacyjno-promocyjną skierowana do uczniów klas pierwszych.

Celem zajęć było rozwijanie umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy oraz dostarczenie wiedzy na temat roli pracy i wartości w realizowaniu potrzeb życiowych człowieka. Tematyka spotkania obejmowała informacje o współczesnym lokalnym i regionalnym rynku pracy, zawodach nadwyżkowych zrównoważonych i deficytowych, aktywnych metodach poszukiwania zatrudnienia oraz barierach, które mogą wystąpić na drodze do zatrudnienia.

Spotkanie z młodzieżą było okazją do zaprezentowania oferty usług świadczonych przez jednostki OHP z zakresu edukacji i rynku pracy. Pracownicy MCK Opatów zachęcali do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ŚWK OHP w Kielcach znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego. Młodzież otrzymała ulotki oraz foldery z danymi kontaktowymi do poszczególnych jednostek ŚWK OHP.

 

Fot. Pracownicy MCK Opatów podczas spotkania

 

Autor tekstu: Monika Baszak

Autorzy zdjęć: Anna Dymanowska, Monika Baszak