Skład Rady Programowej

 1. Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Rady Programowej
 2. Magdalena Fogiel – Litwinek – Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach
 3. Monika Biskup – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
 4. Jacek Sabat – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Sekretarz Rady Programowej
 5. Krzysztof Banasik – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej
 6. Małgorzata Banasik-Rusak – Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach
 7. Adam Derza – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 8. Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski
 9. Mirosław Gębski – Starosta Kielecki
 10. Bożena Kępkowska – Zastępca Kuratora Okręgowego w Kielcach
 11. Marian Kubik – Radny Miasta Kielce
 12. Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP
 13. Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
 14. Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 15. Marianna Noworycka – Gniatkowska – Radna Miasta Kielce
 16. Krzysztof Orkisz – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
 17. Marcin Perz – Prezes SEE Starachowice
 18. Marcin Piszczek – Burmistrz Jędrzejowa
 19. Grzegorz Piwko – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 20. Przemysław Predygier – Dyrektor TVP Kielce
 21. Marek Scelina – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 22. Krzysztof Słoń – Senator RP
 23. Jerzy Wątroba – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 24. Dariusz Wójcik – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach
 25. Władysław Zaucha – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
 26. Beata Salata – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich