Skład Rady Programowej

 1. Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Rady Programowej
 2. Monika Biskup – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
 3. Lucyna Brelska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Sekretarz Rady Programowej
 4. Krzysztof Banasik – Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej
 5. Małgorzata Banasik-Rusak – Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach
 6. Adam Derza – p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 7. Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski
 8. Mirosław Gębski – Starosta Kielecki
 9. Ireneusz Janik – Prezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców w Kielcach
 10. Bożena Kępkowska – Zastępca Kuratora Okręgowego w Kielcach
 11. Marian Kubik – Radny Miasta Kielce
 12. Dominik Kraska – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kielcach
 13. Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP
 14. Mariusz Majewski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach
 15. Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
 16. Andrzej Michalski – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 17. Marianna Noworycka – Gniatkowska – Radna Miasta Kielce
 18. Krzysztof Orkisz – Prezes Zarządu Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
 19. Marcin Perz – Prezes SEE Starachowice
 20. Marcin Piszczek – Burmistrz Jędrzejowa
 21. Grzegorz Piwko – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 22. Przemysław Predygier – Dyrektor TVP Kielce
 23. Jacek Sabat – Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach
 24. Marek Scelina – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
 25. Krzysztof Słoń – Senator RP
 26. Jerzy Wątroba – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 27. Jacek Wiatrowski – Prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski”
 28. Dariusz Wójcik – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach
 29. Władysław Zaucha – Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
 30. Beata Salata – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich