„SADZIMY ROŚLINY POMAGAMY ZIEMI”

Rada Młodzieży wraz z kolegami z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach, 13 czerwca zakończyła realizację Inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP.  Celem inicjatywy jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczanie jego zanieczyszczeń wynikające z hasła „ Ziemia to nasz wspólny dom”.

Rada Młodzieży wspólnie z uczestnikami z Ośrodka Szkolenia i Wychowania zebrała przedmioty metalowe, które zostały oddane na złom. Za otrzymane pieniądze młodzież zakupiła kwiaty i materiały do wykonania rabatki w formie logo OHP. Wsparli nas uczestnicy z 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, którzy przekazali nam zebraną przez siebie kwotę na ten cel. Dzięki otrzymanym środkom od kolegów ze Skarżyska mogliśmy zasadzić więcej kwiatów, co upiększyło wygląd rabatki.

Uczestnicy z Ośrodka aktywnie uczestniczyli w zbiórce złomu, zakupie kwiatów i wykonaniu logo OHP przed naszym budynkiem. Wspólna praca pozwoliła na doskonalenie współpracy w grupie i rozwijanie więzi koleżeńskich.

Nad realizacją zadania czuwała opiekun Rady Młodzieży – pani Ela Kordecka. W pracę włączyła się również instruktor pani Joanna Rychta.

 

 

Autor tekstu: Ela Kordecka

Autor zdjęć: Danuta Śpiewak