Porozmawiajmy o uczestnictwie w OHP – czyli rekrutacja młodzieży w Pińczowie

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Pińczowie w sposób cykliczny prowadzi aktywnie rekrutacje do OHP. W dniu 10 maja po raz kolejny prowadzono rekrutację wychodząc z ofertą do społeczności lokalnej zachęcając młodzież do uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy i przedstawiając korzyści jakie na nich czekają podejmując naukę w  szkole branżowej. Rekrutacje prowadzono w centrum miasta oraz na Targowisku Miejskim w Pińczowie. Podczas rozmów głównie z młodzieżą można śmiało stwierdzić, że pińczowska placówka OHP cieszy się dobrą opinią i zainteresowaniem poprzez różnorodne działania jakie są prowadzone na rzecz aktywizacji młodych osób.

Doradca zawodowy – Monika Mrozik i Pośrednik Pracy – Ewelina Zielińska udały się  także na wizytę do lokalnych instytucji na terenie miasta m.in.  Urzędu Miasta i Gminy w Pińczowie, MOPS-u,   Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie przekazując plakaty rekrutacyjne oraz ulotki do dalszego rozpowszechniania.

Spersonalizowane plakaty informacyjne oraz ulotki zostały także umieszczone na tablicach ogłoszeniowych w takich instytucjach jak Starostwo Powiatowe w Pińczowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie a także na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych na terenie miasta Pińczowa.

Lokalne instytucje wspierające Nas od lat w naszych działaniach to także Lokalna Grupa Działania w Pińczowie mająca obecnie swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Pińczowie więc także tam po raz kolejny pracownice rozwoju zawodowego dotarły z aktualną ofertą rekrutacyjną na nowy rok szkolny 2022/2023.

W uzyskaniu jeszcze większych rezultatów pracy systematycznie utrzymywany jest także kontakt z instytucjami i młodzieżą w formie online na stornach internetowych i portalach społecznościowych gdzie prowadzony jest oficjalny fanpage Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Pińczów, który cieszy się dużą aktywnością i chętnie odwiedzany jest przez młodzież .

Fot.1 – Fot.10  Działania rekrutacyjne kadry rozwoju zawodowego

Autor tekstu- Ewelina Zielińska, Monika Mrozik

Autor zdjęć- Monika Mrozik, Ewelina Zielińska