Nowe perspektywy 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NOWE PERSPEKTYWY 2

==30 czerwca 2014 r. zakończyła się realizacja projektu w ŚWK OHP==

CZAS REALIZACJI
od 01.VII. 2013 do 30.VI. 2014 roku
UCZESTNICY
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 50 osób – nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych, niepełnych i patologicznych, którym ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Kategoria A liczy 20 osób – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty. Zajęcia odbywają się w Hufca Pracy 13-7 Pińczów ul. Spółdzielcza 6, tel. (41) 357-61-93.
Kategoria B liczy 30 osób -młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP, zajęcia odbywają się w Hufcu Pracy 13-3 w Kielce ul. Paderewskiego 31, tel. (41) 34-446-11

CEL PROJEKTU
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w szkoleniach i kursach, a także ułatwienie dostępu do usług rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • Podjecie zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej
 • Wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocja do następnej klasy
 • Nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych

WYKAZ ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU:
Zadanie 2

 1. Grupowe doradztwo zawodowe (20h/grupę) – (uczestnicy kat. A i B)
 2. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (śr. 4 h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
 3. Grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty (10 h/grupę) – (uczestnicy kat. A i B)
 4. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr.4h/osobę) – (uczestnicy kat. A i B)

Zadanie 3

 1. Kurs językowy (120h/grupę)
 2. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (20h/osobę) – (uczestnicy kat. A)
 3. Warsztaty informatyczne (30h/ grupę) – (uczestnicy kat. A)
 4. Kurs przedsiębiorczości (20h/ grupę) – (uczestnicy kat. B)
 5. Kurs ECDL START lub kurs równoważny (śr. 60h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
 6. Kurs zawodowy (śr. 150h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
 7. Kurs prawa jazdy kat. B (60h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
 8. Praktyki zawodowe u pracodawców (120h/osobę) – (uczestnicy kat. B)

 

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach zakończyła realizację projektu systemowego „Nowe Perspektywy 2”

 

Relacje z przebiegu realizacji Projektu

2014-06-12 Zakończenie projektu „Nowe Perspektywy 2” w Kielcach…
2014-06-12 Zakończenie projektu „Nowe Perspektywy 2” w Pińczowie…
2014-05-26 Warsztaty informatyczne w Hufcu w Pińczowie…
2014-04-12 „Nowe Perspektywy 2” Kursy zawodowe w 13-3 HP w Kielcach …
2014-04-12 Kurs języka angielskiego w Pińczowie…
2014-04-10 WYCIECZKA DO SANDOMIERZA I UJAZDU…
2014-03-20 Wycieczka do parku rozrywki i miniatur w Krajnie…
2014-03-13 NP2: Zajęcia wyrównawcze z chemii w Pińczowie…
2014-02-28 Zebranie Zespołu Sterującego Projekt „Nowe perspektywy 2”…
2014-02-20 „NOWE PERSPEKTYWY 2” w Pińczowie…
2014-01-30 „NOWE PERSPEKTYWY 2”: Zajęcia z matematyki …
2014-01-14 Kurs prawa jazdy kategorii „B”…