Młodzieżowe Centra Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery powstały we wrześniu 2005 roku. MCK są placówkami otwartymi, świadczącymi swoje usługi młodzieży między 15 a 25 rokiem życia, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

MCK świadczą swoje usługi przede wszystkim w formie stacjonarnej. Są one ukierunkowane w głównej mierze na promocję postaw przedsiębiorczych w ramach wspierania młodych ludzi w procesie planowania kariery zawodowej.

Na terenie województwa świętokrzyskiego powstało siedem MCK. Do głównych zadań MCK należy budowanie wspólnie z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży, kompleksowego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, którego efektem ma być wyposażenie młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmian gospodarczych, planowania własnego rozwoju zawodowego oraz wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy.

Działania te koncentrują się wokół następujących zagadnień:

  • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
  • udzielanie indywidualnych i grupowych, informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku Pracy,
  • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,
  • nauczenie technik autoprezentacji
  • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
  • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron,
  • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).

Adresy Młodzieżowych Centrów Kariery w województwie świętokrzyskim:

Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku-Zdroju
doradca zawodowy: Elżbieta Ścióg
pośrednik pracy: Edyta Stefaniak
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój
tel./fax: (41) 370 82 84
e-mail: mck.busko@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jędrzejowie
doradca zawodowy: Nina Równicka

pośrednik pracy: Matanek Lukasz
ul. Przemysłowa 9d
28-300 Jędrzejów
tel./fax: (41) 386 13 59
e-mail: mck.jedrzejow@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach
doradca zawodowy: Anna Kuchta

pośrednik pracy: stażysta Mariusz Bińkowski

ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel./fax: (41) 342 67 57
e-mail: mck.kielce@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim
doradca zawodowy: Lidia Żak
pośrednik pracy: Magdalena Kosmatka
ul. Sandomierska 26a
Piętro II Pok. 204 i 235
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: (41) 265 16 85
e-mail: mck.ostrowiec@ohp.pl
Pośrednictwo pracy e-mail: mck.posrednictwo_ostrowiec@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Starachowicach
doradca zawodowy: Misiowiec Katarzyna

pośrednik pracy: Makoska Agnieszka
ul. Hutnicza 10
27-200 Starachowice
tel.: 669 614 099
fax: (41) 274 10 22
e-mail: mck.starachowice@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery we Włoszczowie

doradca zawodowy: Wioletta Hupa

pośrednik pracy: stażysta Teresa Skrobisz

ul. Młynarska 56

29-100 Włoszczowa

tel.: (41) 394 22 95

e-mail: mck.wloszczowa@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Końskich

doradca zawodowy: stażysta Wioletta Domagała

pośrednik pracy: Krystyna Łubowska

ul. Mieszka I 1

26-200 Końskie

tel.: (41) 252 40 81

e-mail: mck.konskie@ohp.pl

e-mail: mck.posrednictwo-konskie@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Skarżysku – Kamiennej

doradca zawodowy: Agnieszka Lichocik

pośrednik pracy: Weronika Janus

ul. Rejowska 99/107

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.:  (41) 252 40 70

e-mail: mck.skarzysko@ohp.pl

Młodzieżowe Centra Kariery utworzone w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”


 

 

 

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie

doradca zawodowy: Monika Mrozik

pośrednik pracy: Ewelina Zielińska
ul. Spółdzielcza 4
28-400 Pińczów
tel./fax: (41) 376 60 78
e-mail: mck.pinczow@ohp.pl

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu

doradca zawodowy – stażysta: Angelika Koc

pośrednik pracy: stażysta Ewa Kubicka – Kluz

ul. Stefana Żeromskiego 14c
27-600 Sandomierz
tel./fax: (15) 832 07 65
e-mail: mck.sandomierz@ohp.pl

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do Naszych placówek!