MCK OPATÓW U UCZESTNIKÓW I ABSOLWENTÓW OHP PIŃCZÓW

W dniu 10 grudnia 2019 roku doradca zawodowy z MCK Opatów pani Anna Dymanowska hospitowała uczestników i absolwentów OHP z OSiW w Pińczowie na szkoleniu „Manicure ze stylizacją paznokci różnymi metodami”.

Pani Elżbieta Mazur prowadziła zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy szkolenia brali czynny  udział w zajęciach, szczególnie tych praktycznych.

Szkolenie zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY” umożliwia dostosowanie kwalifikacji uczestników OHP do potrzeb lokalnego rynku pracy, a sam projekt ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, degradacji zawodowej oraz bierności zawodowej młodzieży. Uzyskanie nowych kwalifikacji będzie skutecznie aktywizować uczestników na rynku pracy i zapobiegnie bezrobociu wśród grupy uczestników i  absolwentów OHP, w wieku 18- 25 lat.

Fot. Uczestnicy szkolenia na zajęciach

 

Autor tekstu: Anna Dymanowska

Autor zdjęć: Uczestnicy szkolenia