KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA NOWO ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW OHP ORAZ ICH RODZICÓW

W dniu 9.08.2019 r. odbyło się spotkanie zainicjowane oraz zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach przy współpracy z 13-3 Hufcem Pracy w Kielcach. Przedsięwzięcie to miało charakter informacyjno-organizacyjny połączony z doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy dla nowo zrekrutowanych uczestników 13-3 Hufca Pracy w Kielcach przybyłych z rodzicami.

Wszystkich obecnych uroczyście przywitał pan Jacek Klamka –  komendant 13-3 HP w Kielcach, który przedstawił korzyści związane z opieką wychowawczą ze strony OHP. Zachęcił uczniów oraz ich rodziców do korzystania z bogatej oferty kółek zainteresowań oraz wszelkiego rodzaju wyjść w ramach podejmowanych przez kielecki hufiec inicjatyw.
Komendant omówił również zagadnienia dotyczące organizacji praktyk zawodowych. Następnie głos zabrała pani Monika Wawrzeńczyk – wychowawca 13-3 HP Kielce, która omówiła kwestie związane z wykonaniem badań lekarskich oraz pozostałych procedur związanych z podpisywaniem umów z młodocianymi pracownikami. Wszystkie osoby obecne na sali mogły dodatkowo porozmawiać z wychowawcami oraz komendantem kieleckiego Hufca.

Następnym krokiem było przedstawienie zakresu wsparcia udzielanego przez doradcę zawodowego oraz pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach oraz innych jednostek rynku pracy podległych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach.  Młodzież wyraziła chęć korzystania z usług pośrednictwa pracy. Osoby zainteresowane ofertami pracy mogły na miejscu wypełnić ankietę poszukującego pracy oraz indywidualnie porozmawiać z pośrednikiem pracy MCK Kielce. Ostatnim etapem inicjatywy były grupowe zajęcia z doradcą zawodowym podczas których młodzież mogła upewnić się o słuszności swoich wyborów zawodowych. Pracownicy MCK w Kielcach (Anna Kuchta oraz Monika Grądek) podkreślili, że wybory zawodów powinny podążać za potrzebami rynku pracy, który w obecnym czasie  stawia na wykwalifikowanych fachowców z konkretnymi umiejętnościami.

Podsumowując, prowadzący spotkanie podkreślili komplementarność wsparcia dla uczestników OHP i zachęcili do korzystania z szerokiej oferty usług Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach.

Autor tekstu: Monika Grądek, Anna Kuchta

Autorzy zdjęć: Jacek Klamka, Monika Grądek, Monika Wawrzeńczyk