II Rajd Rowerowy na Westerplatte zakończony

                    W środę, 31 sierpnia 30 rowerzystów uczestniczących w drugim Rajdzie Rowerowym imienia Westerplatczyków z Kielc na Westerplatte dotarli szczęśliwie do celu wyprawy. Rowerzyści pokonali ponad 600 kilometrów i w ten sposób uczcili pamięć o żołnierzach z województwa świętokrzyskiego, którzy od pierwszych chwil wojny dzielnie bronili skrawka Ojczyzny na Westerplatte.

W rajdzie wzięli udział: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik wraz z nauczycielami i dziećmi ze szkółki kolarskiej w Bielinach, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno na czele z autorem trasy przejazdu Grzegorzem Skibą, pracownicy ŚWK OHP, żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Leśniczy z Nadleśnictwa Daleszyce, nauczyciel ze szkoły im. Bohaterów Westerplatte z Ujazdu, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, ksiądz z Parafii Garnizonowej w Kielcach oraz prywatny przedsiębiorca.

W ostanim etapie rajdu udział wziął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Organizacja rajdu była finansowana ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce, Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn, firmy ubezpieczeniowej AZ z Kielc. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych sfinansowała termosy i stroje dla rowerzystów, natomiast Buskowianka S.A przekazała wodę do picia.

1 września o godzinie 4.45 na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka który był gospodarzem, wszyscy uczestnicy rajdu oraz delegacja z naszego województwa wzięli udział w uroczystościach państwowych przy pomniku na Westerplatte. Następnie po oficjalnych obchodach delegacja z naszego województwa wraz z Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz Członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Jamką złożyła wiązankę pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża w Gdańsku na półwyspie Westerplatte.

Wśród zaproszonych gości byli: uczestnicy II Rajdu Rowerowego imienia Westerplatczyków, Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Tadeusz Skowron – syn Westerplatczyka Ignacego Skowrona, dr Dorota Koczwańska – Kalita – Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, Zofia Wieczorek-Nowak – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach, Świętokrzyski Wojewódzki Komendant OHP Grzegorz Małkus, Magdalena Fogiel-Litwinek – Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP razem z delegacją kadry i młodzieży, Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach Dariusz Kuroś, Paweł Petkowski – Pomorski Komendant OHP razem z delegacją kadry i młodzieży, delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Skarżysku kamiennej, Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno, delegacja samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz delegacja z Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterów Obrońców Westerplatte w Gdańsku.

Inicjatorem wydarzeń poświęconych pamięci żołnierzy z Ziemi Kieleckiej walczących na Westerplatte jest ksiądz Biskup Marian Florczyk. Westerplatte to gdański półwysep przy ujściu Martwej Wisły. W latach 1926-39 funkcjonowała na nim Wojskowa Składnica Tranzytowa, której tygodniowa obrona we wrześniu 1939 r. pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego stała się jednym z najbardziej znanych symboli polskiego oporu przeciw niemieckiemu najeźdźcy. Rajd rowerowy miał na celu kultywowanie pamięci o żołnierzach z województwa świętokrzyskiego, a tym samym propagowanie wiedzy o bohaterach walczących na Westerplatte i kontynuowanie cyklicznych obchodów.

#UrzędudsKombatantówiOsóbRepresjonowanych #OchotniczeHufcePracy #UrządMarszałkowskiWojewództwaSwiętokrzyskiego #ŚwiętokrzyskiUrządWojewódzki #MiastoKielce #RadioKielce #RadioeMKielce #EchoDnia #TVP3Kielce #TVP3Gdańsk #RadioGdańsk #Gdańsk #Kielce