AKCJA „LATO Z OHP” W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Okres wakacyjny i urlopowy to dobry czas na oderwanie się od codzienności i zastanowienie nad propozycjami dotyczącymi dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Ochotnicze Hufce Pracy proponują młodzieży wybierającej naukę w szkole branżowej przystąpienie do uczestnictwa w Hufcach Pracy i Ośrodkach Szkolenia i Wychowania OHP na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Akcja plenerowa zorganizowana 9 lipca w Ostrowcu Świętokrzyskim cieszyła się dużym zainteresowaniem. Ze względu na usytuowanie miejsca prowadzenia kampanii – tuż obok instytucji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, doradcy zawodowi z Ostrowca, Starachowic i Opatowa, mieli okazję do rozmowy z różnymi grupami odbiorców, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Szczególnie promowany był Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Wskazywano na doskonałe warunki mieszkalne – bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie i miejsce odbywania praktyk zawodowych uczniów w nowoczesnych warsztatach, dobry dojazd środkami komunikacji zbiorowej.  Doradcy podkreślali całodobową, pełną zaangażowania opiekę wychowawców w internacie Ośrodka, akcje kulturalne i społeczne skierowane do uczestników i absolwentów OHP.

Fot. Doradcy zawodowi: Anna Dymanowska, Katarzyna Misiowiec, Lidia Żak podczas promocji działań OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Tekst: Lidia Żak