RADIO EM KIELCE O OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY

W dniu 25.06.2019 r. pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach został zaproszony do siedziby Radia eM Kielce do porannego programu na żywo prowadzonego przez panią redaktor Małgorzatę Cioroch.

Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach pan Jacek Sabat zachęcał młodzież do wstąpienia w szeregi Ochotniczych Hufców Pracy. Trwa rekrutacja na nowy rok szkoleniowy 2019/20 do sześciu naszych jednostek opiekuńczo-wychowawczych w województwie świętokrzyskim. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w naszych jednostkach OHP w Pińczowie, Jędrzejowie i Starachowicach, możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz kwalifikacji zawodowych u pracodawców, za którą młodzież otrzyma wynagrodzenie, rozwijania pasji i zainteresowań, uczestnictwo w praktykach zagranicznych, gwarancja efektywnego kształcenia i zdawalności na egzaminach zawodowych, „Aktywny Wypoczynek w OHP” to atuty Ochotniczych Hufcach Pracy.

Podczas rozmowy pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach przybliżył zmiany dotyczące restrukturyzacji jednostek OHP jakie od 1 lipca 2019 r. wejdą w życie w Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach. Ujednolicone nazwy naszych jednostek oraz kompleksowość działań wpłyną pozytywnie na naszych odbiorców i uczestników OHP.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach działa bardzo prężnie również w okresie wakacyjnym. Przygotowaliśmy dla młodzieży w wieku 15-25 lat wiele ofert pracy oraz spotkań na Targach Pracy, Giełdach Pracy, festynach i innych eventach z naszymi pośrednikami i doradcami zawodowymi.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” II edycja współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany jest w siedmiu naszych jednostkach OHP. Siedemdziesiąt uczestników projektu obecnie korzysta ze wsparcia na warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów. Przeprowadzana metamorfoza uczestników projektu, przekazane zasady autoprezentacji pomogą w odpowiednim zaprezentowaniu się przyszłemu  pracodawcy. Projekt zakończy się trzymiesięcznymi stażami zawodowymi u pracodawców.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Kozłowska