ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP

Wojewódzki Komendant OHP

Jacek Tadeusz Sabat
tel.: (41) 200 17 50

 

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

Lucyna Brelska
tel.: (41) 200 17 50

 

Główny Księgowy ŚWK OHP

Justyna Łukawska
tel.: (41) 200 17 63

 

p.o. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Paulina Naporowska

tel.: (41) 344 75 97; 696 402 676

 

Kierownik Zespołu Administracji i Zamówień Publicznych

Jadwiga Król
tel.: (41) 200 17 57

 

Kierownik Zespołu Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego

Renata Walęcka
tel.: (41) 200 17 57

 

Kierownik Zespołu Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli

Monika Siwonia-Armata
tel.: (41) 200 17 66

 

Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej

Małgorzata Jarząbek
tel.: (41) 200 17 63

 

Rzecznik Prasowy ŚWK OHP

Anna Kozłowska-Bidas
tel.: (41) 200 17 50

 

Inspektor Ochrony Danych

Zbigniew Kolus

e-mail: rodo.swkohpkielce@ohp.pl

tel.: (41) 200 17 55

 

Biuro Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach czynne jest w godzinach od 7.45 do 15.45.

W sprawach skarg i wniosków Wojewódzki Komendant OHP przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 12.00.