ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP

Wojewódzki Komendant OHP

Jacek Tadeusz Sabat
tel.: (41) 200 17 50

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP

Lucyna Brelska
tel.: (41) 200 17 50

Główny Księgowy ŚWK OHP

Agnieszka Makowska-Rams
tel.: (41) 200 17 63

Dyrektor Biura

Krzysztof Randla
tel.: (41) 200 17 57

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Dawid Tobiasz
tel.: (41) 344 75 97; 696 402 676

Kierownik Pionu Organizacyjno-Administracyjnego 

Mirosława Stańczyk
tel.: (41) 200 17 57

Rzecznik Prasowy ŚWK OHP

Anna Kozłowska
tel.: (41) 200 17 50

Główny Specjalista ds. Kontroli i Skarg

Iwona Kusztal
tel.: (41) 200 17 53

Biuro Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach czynne jest w godzinach od 7.45 do 15.45.

W sprawach skarg i wniosków Wojewódzki Komendant OHP przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 12.00.