ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W KIELCACH

Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach

Grzegorz Małkus

tel.;(41) 200 17 50

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach

Marcin Stępniewski
tel.:(41) 200 17 50

 

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach

Magdalena Fogiel – Litwinek
tel.:(41) 200 17 50

 

Główny Księgowy ŚWK OHP w Kielcach

Justyna Łukawska
tel.: (41) 200 17 63

 

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Zbigniew Michnicki

tel.: (41) 344 75 97; 696 402 676

 

Kierownik Zespołu Administracji i Zamówień Publicznych

Grzegorz Skiba
tel.: (41) 200 17 57

 

Kierownik Zespołu Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego

Dominika Darowska-Nowak

tel.: (41) 200 17 59

 

Kierownik Zespołu Planowania i Programów Międzynarodowych

Monika Siwonia-Armata
tel.: (41) 200 17 66

 

Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej

Małgorzata Jarząbek
tel.: (41) 200 17 63

 

Rzecznik Prasowy ŚWK OHP

Dominika Darowska-Nowak
tel.: (41) 200 17 59

 

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Pawlusek

e-mail: rodo.swkohpkielce@ohp.pl

tel.: (41) 200 17 53

 

Biuro Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach czynne jest w godzinach od 7.45 do 15.45.

W sprawach skarg i wniosków Wojewódzki Komendant OHP przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 12.00.