ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP W KIELCACH

Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach

Grzegorz Małkus

tel.: 41 277-36-60

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach

Marcin Stępniewski
tel.: 41 277-36-60

 

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach

Magdalena Fogiel – Litwinek
tel.: 41 277-36-60

 

Główny Księgowy ŚWK OHP w Kielcach

Justyna Łukawska
tel.: 41 277-36-71

 

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Monika Grądek

tel.: (41) 344 75 97; 696 402 676

 

Kierownik Zespołu Administracji  Zamówień Publicznych oraz IT

Grzegorz Skiba
tel.: 41 277-36-72

 

Kierownik Zespołu Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego

Dominika Darowska-Nowak

tel.: 41 277-36-69

 

Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych i Projektów

Monika Siwonia-Armata
tel.: 41 277-36-70

 

Kierownik Zespołu Obsługi Finansowej

p.o. Agnieszka Czaja
tel.: 41 277-36-69

 

Rzecznik Prasowy ŚWK OHP

Dominika Darowska-Nowak
tel.: 41 277-36-69

 

Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Pawlusek

e-mail: rodo.swkohpkielce@ohp.pl

tel.: 41 277-36-67

 

Biuro Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach czynne jest w godzinach od 7.30 do 15.30.

W sprawach skarg i wniosków Wojewódzki Komendant OHP przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 10.00 do 12.00.