„Kamień węgielny”. Kolejny etap realizacji projektu

W dniach 10 – 16 lipca 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów z Niemiec, Francji i Polski w ramach projektu „Kamień węgielny” realizowanego z programu Leonardo da Vinci. W projekcie uczestniczyli: kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach Lucyna Prokop wraz z wychowawcą Elą Kordecką.

Mobilność realizowana była u partnera z Francji – Mission Locale w Vernon i Paryżu. W czasie pobytu uczestnicy projektu poznali formy pracy francuskiej instytucji Mission Locale i jej zadania wobec młodzieży defaworyzowanej. Misje lokalne we Francji mają na celu doradzanie i pomoc młodzieży w wieku 18-26 lat. Zadaniem Mission Locale jest przygotowanie młodych ludzi do poruszania się po francuskim rynku pracy, przygotowanie językowe dla emigrantów, pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, przekwalifikowanie się i zdobywanie zawodu. Nowym doświadczeniem dla uczestników spotkania z Polski było monitorowanie postępów edukacyjnych podopiecznych na każdym etapie zdobywania wiedzy i kwalifikacji. Podczas wizyty w placówkach współpracujących z Mission Locale: ALFA (biura doradcze), FJT (internat dla młodzieży) można było zobaczyć warunki zakwaterowania młodzieży w partnerskiej instytucji z Francji. W trakcie wizyty odbyły się sesje robocze na temat międzykulturowego i międzyreligijnego znaczenia przy wyborze kryteriów do udziału w projektach europejskich dla młodzieży.

Wyjazd to doskonała okazja do wymiany doświadczeń zawodowych na temat form i metod pracy z młodzieżą defaworyzowaną. Jedną z atrakcji wizyty u francuskiego partnera był udział w paradzie na Champs – Elysee z okazji Święta Narodowego Francji, a także zwiedzanie zabytków Paryża.
Kolejne spotkanie partnerów planowane jest w październiku u partnera niemieckiego.

 

Fot. 1. Uczestnicy projektu w czasie sesji roboczej

 

Fot. 2. Uczestnicy projektu w czasie sesji roboczej

 

Fot. 3. Przed Katedrą Notre Dame

 

Fot. 4. Nad dachami Paryża

 

Autor tekstu i zdjęć: Lucyna Prokop, Ela Kordecka