„Akcja aktywizacja” YEI

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Realizacja – kwiecień 2016 do sierpień 2017

Grupa docelowa – 80 osób w tym 9 osób niepełnosprawnych, 8 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, 42 bierne zawodowo

I grupa
młodzież w wieku 15-17 lat – zaniedbująca obowiązek szkolny lub nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się
20 uczestników w wieku 15 – 16 lat

  • 13-5 HP Końskie – 10 osób
  • 13-7 HP Pińczów – 10 osób

10 uczestników w wieku 16- 17 lat

  • 13-3 HP Kielce – 10 uczestników

Ogółem: 18 mężczyzn + 12 kobiet.

 

II grupa
młodzież w wieku 18-24 lata – pozostająca bez zatrudnienia, nieucząca się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiające wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

50 uczestników w wieku 18- 24 lata

  • OSiW Starachowice – 20 uczestników – 2 grupy
  • 13-1 HP Skarżysko-Kamienna – 20 uczestników – 2 grupy
  • 13-3 HP Kielce – 10 uczestników

Ogółem: 30 mężczyzn + 20 kobiet

Ścieżka wsparcia dla grupy wiekowej 15-16 lat:
Zajęcia z doradcą zawodowym , psychologiem, indywidualny plan działania, warsztaty wyrównawcze, kurs komputerowy, kurs językowy, Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Ścieżka wsparcia dla grupy wiekowej 16-17 lat:
Zajęcia z doradcą zawodowym , psychologiem, indywidualny plan działania, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe około 900 godzin –zakończone egzaminem zewnętrznym (Cech lub OKE w Łodzi), kurs komputerowy ECDL, Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Ścieżka wsparcia dla grupy wiekowej 18-24 lata:
Zajęcia z doradcą zawodowym , psychologiem, indywidualny plan działania, Kursy Zawodowe- około 200 godzin, kurs komputerowy ECDL, staż zawodowy u pracodawcy ( 3 miesiące), kurs prawa jazdy, kurs przedsiębiorczości, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Wsparcie dodatkowe – gorący posiłek, dofinansowanie kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenie zdrowotne i NW

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc czerwiec 2016

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc wrzesień 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc sierpień/wrzesień 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Starachowice

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik/listopad 2016 Pińczów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik 2016 Skarżysko-Kamienna

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc październik/listopad 2016 Końskie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc listopad 2016 Kielce

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
„Akcja aktywizacja – YEI” na miesiąc listopad 2016 Kielce