Ośrodek Szkolenia i Wychowania

Z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem (33 miejsca)

Kierownik OSiW: Agnieszka Kuś

ul. Hutnicza 10

27-200 Starachowice

tel. (41) 274 85 06, (41)274 29 58

fax: (41) 274 10 22

e-mail: osiw.starachowice@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy o charakterze mieszanym. Dysponuje internatem w którym można zakwaterować 33 osoby w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Internat posiada świetlicę, boisko sportowe, miejsce do zorganizowania ogniska i grilla.

 

Zakwaterowanie i wyżywienie dla osób mieszkających w internacie jest bezpłatne.

 

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Podstawowa z Klasami Przysposabiającymi do Zawodu, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Jednym z głównych zadań Ośrodka jest kształcenie zawodowe młodzieży.

W ośrodku istnieje możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu we własnych warsztatach zawodowych.

 

W OSiW w Starachowicach młodzież może zdobyć wykształcenie w zawodach:

  • fryzjer,
  • kucharz,
  • krawiec,
  • murarz-tynkarz,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • cukiernik,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • kierowca-mechanik,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • operator obrabiarek skrawających.

 

Ośrodek prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną, resocjalizacyjną oraz realizuje projekty współfinansowane z EFS.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania działa Uczniowski Klub Sportowy „Jowisz”, który prowadzi zajęcia w sekcjach:

 • pływackiej,
 • piłki nożnej,
 • siłowni,
 • tańca współczesnego.

Jednostka prowadzi międzynarodowe wymiany młodzieżowe w ramach programu „ERASMUS+”.