Ośrodek Szkolenia i Wychowania

Kierownik OSiW: Agnieszka Kuś
ul. Hutnicza 10
27-200 Starachowice
tel. (41) 274 85 06, (41)274 29 58
fax: (41) 274 10 22
e-mail: osiw.starachowice@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy o charakterze mieszanym. Dysponuje internatem w którym można zakwaterować 33 osoby w pokojach 2, 3 i 4 osobowych. Ponadto internat posiada świetlicę, boisko sportowe, miejsce do zorganizowania ogniska i grilla.

Zakwaterowanie i wyżywienie dla osób mieszkających w internacie jest bezpłatne.

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Jednym z głównych zadań Ośrodka jest kształcenie zawodowe młodzieży.

W OSiW w Starachowicach młodzież może zdobyć wykształcenie w zawodach:

  • fryzjer
  • kucharz
  • krawiec
  • murarz-tynkarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ośrodek prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną, resocjalizacyjną.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania działa Uczniowski Klub Sportowy „Jowisz”, który prowadzi zajęcia w sekcjach:

  • pływackiej
  • piłki nożnej
  • siłowni
  • tańca współczesnego

Jednostka prowadzi wymiany młodzieżowe w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz programu „Leonardo da Vinci”.