13-3 Hufiec Pracy

13-3 Hufiec Pracy

Komendant Hufca:  Jacek Klamka

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach

ul. Kościuszki 11

25-310 Kielce

e-mail: hufiec.kielce@ohp.pl

tel. (41) 263 37 37

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach jest jednostką organizacyjną Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, wspierającą młodzież w wieku 15 – 18 lat z miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Nadrzędnym celem naszej działalności jest umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zdobycie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie wykształcenia. Nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.

13-3 HP Kielce stwarza warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej i rodzinnej. W jednostce funkcjonują koła zainteresowań:

 • fotograficzne,
 • teatralne,
 • sportowe,
 • „Klub Młodych Przedsiębiorców”.

Istnieje możliwość praktyk zagranicznych zawodowych w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

 

Kształcimy w zawodach:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • betoniarz- zbrojarz,
 • murarz – tynkarz,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • cukiernik,
 • stolarz,
 • elektromechanik,
 • kierowca – mechanik,
 • piekarz.