13-3 Hufiec Pracy

13-3 Hufiec Pracy

Komendant Hufca: Jacek Klamka

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach

ul. Kościuszki 11

25-310 Kielce

e-mail: hufiec.kielce@ohp.pl

tel. (41) 263 37 37

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach jest jednostką organizacyjną Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, wspierającą młodzież w wieku 15 – 18 lat z miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Nadrzędnym celem naszej działalności jest umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zdobycie kwalifikacji zawodowych i uzupełnienie wykształcenia. Nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych.

13-3 HP Kielce stwarza warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie, niezależnie od sytuacji materialnej i rodzinnej. W jednostce funkcjonują koła zainteresowań:

 • strzeleckie,
 • fotograficzne,
 • „Klub Młodych Przedsiębiorców”,
 • sportowe,
 • plastyczne.

Istnieje możliwość praktyk zagranicznych zawodowych w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do zawodu, VII i VIII klasa.

Kształcimy w zawodach:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • betoniarz- zbrojarz,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • cukiernik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • piekarz,
 • kierowca-mechanik,
 • kelner.

W okresie kwiecień – czerwiec 2020 r. 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach organizuje szkolenia:

 1. MAGAZYNIER WRAZ Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODEST WRAZ Z ŁADUNKIEM – dla 5 uczestników OHP;
 2. OPERATOR OBRABIAREK PAPIERNICZYCH – dla 5 uczestników oraz 5 absolwentów OHP.