13-3 Hufiec Pracy

13-3 Hufiec Pracy

Komendant Hufca:  Stanisława Uba

13-3 Hufiec Pracy w Kielcach

ul. Kościuszki 11

25-310 Kielce

e-mail: hufiec.kielce@ohp.pl

tel. (41) 263 37 37

Hufiec 13-1 Kielce zabezpiecza standardowe minimum usług dla młodzieży w zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki, edukacji oraz „Wyjścia i poruszania się” po rynku pracy.
Hufiec Pracy obejmuje swą działalnością miasto i powiat kielecki wraz z przyległymi gminami. Jednostka ma za zadanie oddziaływanie na młodzież lokalną, która jest zaniedbana wychowawczo, wywodząca się z rodzin patologicznych niewydolnych ekonomicznie lub będącej sierotami naturalnymi lub społecznymi, z brakami edukacyjnymi oraz zmniejszonych szansach życiowych.

W 13-1 HP Kielce działają następujące kółka: fotograficzne, plastyczne, historyczne i Klub Młodych Przedsiębiorców.

Zawody, w których kształci się młodzież:

 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • betoniarz- zbrojarz,
 • murarz – tynkarz,
 • lakiernik,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • cukiernik,
 • stolarz,
 • piekarz,
 • kierowca