Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest jedną z najważniejszych form wsparcia, które są świadczone przez Ochotnicze Hufce Pracy osobom wieku 15-25 lat. Doradcy zawodowi pomagają dokonać właściwego wyboru przyszłego zawodu oraz zaplanować karierę edukacyjno-zawodową.

Pomagają także zainteresowanym osobom w zapoznaniu się z lokalnym rynkiem pracy oraz sposobami skutecznego poszukiwania pracy.

Doradcy zawodowi świadczą swoje usługi całkowicie bezpłatnie. Porady udzielane są w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do zainteresowanych placówek w dwóch rodzajach jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Centrach Kariery oraz Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej.

Jednostki te obejmują swoim zasięgiem całe województwo świętokrzyskie.

Wykaz jednostek zajmujących się poradnictwem zawodowym: